Kodeks etyczny urzędnika administracji publicznej

4 Siedem zasad życia publicznego opracowanych przez brytyjską Komisję ds. reguł obowiązujących w sektorze publicznym, której przewodniczył lord Nolan; zasady te ogłoszono w październiku 1994 r.nika administracji publicznej, jak i na zbiorach zasad i powinności etycznych zawartych w urzędniczych kodeksach etycznych krajowych i międzynaro- dowych oraz w pragmatykach zawodowych regulowanych ustawami.. Zasady określone w niniejszym kodeksie winny być stosowane przez wszystkich pracowników posiadają…


Czytaj więcej

Ciekawe tematy na lekcje polskiego

Uczniowie z Gimnazjum im.. Większość z nas lubi otrzymywać drobne upominki, a zwłaszcza takie, które nas motywują, dlatego do pudełka włożę karteczki motywacyjne na nowy semestr i poproszę uczniów, by wylosowali życzenia dla siebie.Na blogu można znaleźć: scenariusze lekcji wychowawczych, scenariusze lekcji języka polskiego, scenariusze teatralne, karty pracy, artykuły na temat nurtów w edukacji np. neurodydaktyki, wywiady z inspirującymi nauczycielami, pomysły na promocję czytelnictwa, inspira…


Czytaj więcej

M strzałkowska rady nie od parady

Należy do gatunków: dla dzieci i młodzieży, poradniki.. Małgorzata Strzałkowska.. Tak .Rady nie od parady, czyli wierszyki z morałem .. Małgorzata Strzałkowska Źródło: Onet.. Przypadł mi dziś w udziale niebywały zaszczyt przedstawienia Wam niezwykłej kobiety, której zasług nie zawaham się porównać do zasług jej wielkiego rodaka, Mikołaja Kopernika.. Szczegóły .Małgorzata Strzałkowska - 7,6 / 10 30 ocen 2 opinii .. Autorka sama wyjaśnia, że napisała tę niewielką książeczkę, aby pomóc swoim czyt…


Czytaj więcej

Powstanie warszawskie wspomnienia

Komentarze.Powstanie Warszawskie Tematem Powstania zajmuję się jakieś 20 lat.. Zbigniewa Daaba ps.. Z walk o przyczółki warszawskie powróciło tylko 423 żołnierzy z 2289 przeprawiających się przez Wisłę na pomoc Warszawie.75.. Dzień był bardzo upalny.. Był dzień 1 sierpnia 1944 roku.. Powstanie Warszawskie jako obowiązek.. - Wydaje mi się, że to, co ja czułem, czuło całe moje pokolenie.W momencie wybuchu powstania warszawskiego do walki przystąpiły zarówno oddziały Armii Krajowej, jak też członk…


Czytaj więcej

Jak sprawdzić ilość odtworzeń na spotify

2013-12-29 19:57:18Streaming - jak dużo danych zużywa?. Jeśli tak, to ten post jest specjalnie dla Ciebie.. Listening is everything - SpotifyCzy tak jak miliony użytkowników korzystasz z serwisu Spotify w domu lub w pracy?. Jak donosi magazyn Rolling Stone, w zeszłym roku 1,6 miliona artystów udostępniło swoją muzykę poprzez serwisy streamingowe, ale aż dziewięć na dziesięć odtwarzanych utworów pochodziło zaledwie od 16,000 najbardziej popularnych twórców.Prawie połowa wszystkich artystów na pl…


Czytaj więcej

Omów budowę sonetu odwołując się do wiersza sępa szarzyńskiego

Jego dorobek literacki zebrany został przez Stanisława Starzechowskiego, który zmarł jednak w 1582.. Stosował przestawny szyk zdań, oksymoroniczne porównania, operował antytezami, czyli przeciwstawnymi zdaniami.. Sępa Szarzyńskiego Sonet I.. Ten wiersz to klasyczny sonet włoski .Mikołaj Sęp-Szarzyński należy do najwcześniejszych przedstawicieli baroku w literaturze europejskiej.. Sprawą wydania wierszy brata zajął się Jakub Sęp Szarzyński, który w 1601 ogłosił drukiem Mikołaja Sępa Szarzyńskieg…


Czytaj więcej

Porównanie właściwości alkanów alkenów i alkinów

Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.. Test: Węglowodory - Alkany, alkeny, alkiny Wybrane zagadnienia dotyczące alkenów, alkanów i alkinów.SZEREG HOMOLOGICZNY ALKENÓW: eten C2H4 CH2=CH2 propen C3H6 CH2 - CH - CH3 buten C4H8 penten C5H10 18.. Nabyta przez Ciebie publikacja jest dziełem twórcy i wydawcy.. Badanie zachowan ia metanu wobec wody bromowej i roztworu manganianu(VII) potasu .Alkany, alkeny, alkiny; Węglowodory - Alkany, alkeny, alkiny, test z chemii Wybrane zagadnienia dotyczące alkenów…


Czytaj więcej

Coroczne testy sprawnościowe w policji

Innymi słowy, są one przeprowadzane, jeśli na danej strzelnicy można zastosować się do wprowadzonych obostrzeń .ZARZĄDZENIE NR 10 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia policjantów i strażników gminnych (miejskich) .. Strona kierowana do osób, które chcą zostać policjantami ;) Opisuję min.. Andrzej Grzelak .Trwają testy sprawnościowe zabrzańskich policjantów - Wiadomości - Od połowy kwietnia zabrzańscy policjanci biorą udział w corocznych…


Czytaj więcej

Kultura bezpieczeństwa żywności pdf

Kształtują one nie tylko tożsamość danej organizacji, ale także mają wpływ na jej zdolność do spełniania potrzeb różnych grup interesariuszy oraz na szeroko rozumianą reputację na rynku.6 Spis treści 3.4.. Ocena kultury bezpieczeństwa żywności na przykładzie dwóch zakładów Streszczenie Bezpieczeństwo żywności jest cechą najistotniejszą dla każdego podmiotu funkcjonującego w łańcuchu żywnościowym, jest też warunkiem wstępu na rynek i w większości krajów jest prawnie gwarantowane.1.. Wywiad z Ka…


Czytaj więcej

Kryteria oceniania wypowiedzi ustnej język polski szkoła podstawowa

Rozbudzanie motywacji czytania i rozwijanie umiejętności odbioru dzieł .Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej na Maturze 2015 Ile jest czasu na poszczególne części egzaminu?. Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r.. Wypowiedź ustna jest rozumiana jako krótsza lub dłuższa ustna reakcja ucznia na pytanie skierowane do niego przez nauczyciela.. Rozporządzenia MEN z dnia 3.08.2017 r. sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, Dz.U.2017 r.…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt