Na podstawie tekstu utworu uporządkuj podane punkty i podpunkty
Przedstawienie postaci (kim jest, w jakim jest wieku, gdzie się uczy, z jakiej pochodzi rodziny itd.).. Na podstawie wyżej wymienionego tekstu uporządkuj zdarzenia - ćwiczenie 2 s.200 2.Zapoznaj się z definicją pojęcia „fabuła" - podręcznik s.200 3 Fabuła to wszystko, co zaistniało w świecie przedstawionym.Akcja to ciąg zdarzeń prowadzących do celu utworu.. Koncepcja interpretacyjna jest efektem poszukiwania przez zdającego całościowego sensu utworu, tzn. jest pomysłem na jego odczytanie (wyrażonym np. w postaci tezy lub hipotezy interpretacyjnej).. Jak napiszecie bez definicji, ale tak, że sobie ją sama zrobię to też będzie ok. xD Z góry dzięki.Na podstawie podanego planu ramowego napiszcie plan szczegółowy dodając podpunkty.. HTML składa się z serii znaczników (tagów), których używa się do zamknięcia, opakowania różnych części treści, tak aby wyglądały i/lub działały w określony sposób.. Kolejność i hierarchię podziału tekstu pracy określa się poprzez stosowanie numeracji liczbowej wielorzędowej ( dwu luba) Na podstawie powyższego tekstu podaj cechę żywych komórek warstwy podstawnej naskórka, która zapewnia jego odtwarzanie się.. PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny − Ponad słowami klasa 2 część 1 Prezentowane wymagania edukacyjne są zintegrowane z planem wynikowym autorstwa Magdaleny Lotterhoff, będącym propozycją realizacji materiału zawartego wAutorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy..

Przepisz punkty planu wydarzeń do zeszytu.

Podziału pracy na rozdziały, podrozdziały, paragrafy, punkty, wyliczenia oznaczone literami i myślnikami oraz ustępy.. Wątek to wszystkie wydarzenia dotyczące jednej postaci.Klasa VIII B Temat: Andrzej Radek, Bernard Zygier, Anna Stogowska (Biruta)- osoby, które wywarły decydujący wpływ na Marcina Borowicza I Plan charakterystyki wybranego bohatera powieści „Syzyfowe prace": Wstęp.. Akcja poszukiwawcza.. Punkty: Podstçp Syzyfa NaduŽywanie zaufania bogów Zainteresowanie sie Hadesa brakiem Syzyfa Król ulubieñcem bogów • Ukaranie króla šmierciq Powrót na ziemiq w towarzystwie Tanatosa Podpunkty:3.. Sprawdź w Sciaga.pl.. 1 i 8, s. 218Wyznam ci szczerze, pierwszybym pałkę strzaskał na twej głowie") oraz liryczną tkliwość i wrażliwość (łzy i wzruszenie: „ten sobie mówi, a ten sobie mówi, pełno radości i krzyku").. 3)Przybycie do dworku i wprowadzanie zmian 4)Przyjęcie z FajerwerkamiWszystkie podpunkty na całej liście powinny mieć teraz nowe oznaczenie.. 7.HTML / Tekst Wykaz <UL, OL, LI> Jak wprowadzić na stronę wykaz: wypunktowanie (lista nieuporządkowana) lub numerowanie (lista uporządkowana)?. Zainteresowanie się Hadesa brakiem Syzyfa.. ( wydarzenia do uporządkowania) .. - w 1980 roku został pochowany na Wawelu w Krypcie Wieszczów Narodowych.. Nadużywanie zaufania bogów..

Na podstawie tekstu utworu uporzqdkuj podane punkty i podpunkty, tak aby UtWorzy+y szczególowy plan mitu o królu Syzyfie.

Dziwne zdarzenia w lesie.. Odnalezienie skrzyni ze skarbami zrabowanymi przez Niemców.. Król ulubieńcem bogów.. Powrót na ziemię w .HTML nie jest językiem programowania; jest językiem znaczników (ang. markup language).. bez względu na liczbę i przypadek oraz cyframi arabskimi bez kropki; w ustawie wprowadzającej ustawę określaną jako „kodeks" numer artykułu można oznaczyć cyframi rzymskimi.Podaj liczbę elektronów, .. Z utworu Lilije" wypisz po jednym cytacie - anafora, epitet, metafora, porównanie, pytanie retoryczne, wykrzyknienie, refren .. Na podstawie poniższego tekstu wymień trzy czynniki, które sprzyjają zbudowaniu silnych więzi społecznych w grupie mieszkańców z jednej wsi.12.. Wypunktowanie (podstawowy) - lista nieuporządkowanaKliknij tutaj, 👆 aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Na podstawie tekstu Ania z Zielonego Wzgórza Uporządkuj plan najważniejszych wydarzeń Wpisz w kwadraciki num…1.. Author: Beata Mucha Created Date:Zasada układu hierarchicznego tekstu-dotyczy nie równorzędnych fragmentów treści.. Z trudem znoszą uciążliwą podróż przez pustynię.. Ocenia się ją ze względu na to, czy jest niesprzeczna z utworem i czy jest spójna,l.. Główni bohaterowie, czternastoletni Staś Tarkowski i ośmioletnia Nel Rawlison, zostają porwani przez Beduinów i zawiezieni do Chartumu, gdzie swoją siedzibę ma Mahdi - przywódca powstania przeciwko Anglikom..

Odpowiadaj tylko na podstawie tekstów i tylko własnymi słowami - chyba że w zadaniu polecono inaczej.

W Chartumie okazuje się, że muszą jechać dalej - Mahdi poleca porywaczom, by zawieźli dzieci do .Odpowiedzi zaznaczaj na karcie odpowiedzi.. Zamek na Kociej Skale - skarb księcia Świętopełka.. Aby powrócić do pisania normalnych punktów: Shift + Tab. Możesz też użyć strzałek lewo/prawo na przyborniku listy (pojawi się, kiedy na niej klikniesz).Na podstawie tekstu podaj przykład zewnętrznych i wewnętrznych czynników, które mają wpływ na proces wchodzenia w rolę przez jednostki Proces.. Zobacz więcej.. Marlena.. - materiał s. 216 - 217 - zeszyt ćwiczeń s. 133 - 136 .. Aby wstawić podpunkt, trzeba nacisnąć klawisz Tab (na lewym brzegu, taki z dwoma przeciwnymi strzałkami) w pustym punkcie.. Powszechny jest przedstawiany przez wielu badaczy[1] podzia plan w ze wzgl du na podstaw ich wykonywania, wyr niaj cy: 1. plany odtw rcze (dekompozycyjne, analityczne) - oparte na cudzej wypowiedzi; wed ug M. Nagajowej[2] mo na je podzieli dalej na takie, kt re: a) oddaj kompozycj utworu literackiego (plany utworu) b d nast pstwo logiczne .Każdy akapit na liście wypunktowanej rozpoczyna się od znaku punktora.. Krótka historia losów bohatera/bohaterki.Na podstawie tekstu uporządkuj chronologicznie podane punkty planu.. i cyframi arabskimi z kropką, z zachowaniem ciągłości numeracji artykułów w obrębie całej ustawy, a przy powoływaniu - skrótem „art.".

Na tropie UFO ...Objaśnienia dotyczące kryteriów oceny interpretacji utworu poetyckiego.

Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. Przejście autorskich praw majątkowych, to jest przekazanie innej osobie prawa do używania (korzystania z) utworu oraz „zarabianie na utworze" może odbyć się na podstawie: umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, albo Temat lekcji: Jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie baśni lub legendy.. Z listy wybierz polecenie Wypunktowanie i Numeracja.Na początek zrób krótką listę.. Artykuł oznacza się skrótem „art.". (lista wyliczeniowa)wyświetlanie: w bloku.. Informacja: nie ingerujemy w treść komentarzy, dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za błędne porady językowe w nich zawarte.Streszczenie krótkie.. właściwe numery od 1 do 8.. Tajemnica Niki.. Twój komentarz i nasza odpowiedź pojawią się po moderacji, najcześciej w ciągu 1 godziny.. Jeden komentarz do "Pod punkt czy podpunkt"?. Ferie w Zakopanem.. I proszę o dokładną definicję lub stronę, na której ta definicja będzie.. Udzielaj tylu odpowiedzi, o ile Cię poproszono.Podzia plan w, streszcze i notatek 1.. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.Strona 2 z 20 MPO_1P Przeczytaj uważnie teksty, a następnie wykonaj zadania umieszczone pod nimi.. Syzyf władcą bogatego Koryntu.. Kliknij prawym przyciskiem na dowolnym elemencie listy (może być punkt, może być podpunkt).. Ukaranie króla śmiercią.. Na polski, zadanie domowe.. Pozostaje jeszcze kwestia konspektu, który (od biedy) jest takim gotowym zestawem punktów i podpunktów.. Wtaczanie pod górę skalnego odłamu.. Wigilijna wieczerza w domach Felixa i Neta.. Każdy akapit na liście numerowanej zaczyna się od wyrażenia, które zawiera liczbę lub literę oraz separator, taki jak kropka lub nawias.. Adaptacja Teatr Polskiego Radia przygotował w 1979 r. słuchowisko na podstawie tekstu ballady Adama Mickiewicza, w reż. Zbigniewa Kopalki.Nasza redakcja bezpłatnie i szybko odpowiada na wszystkie pytania językowe!. Głównie chodzi mi o plan ramowy, bo szczegółowy to chyba taki z podpunktami.. Szalony zjazd Niki.. Za 12 i 13 polecenie zostaniesz oceniony 3 punktami, a za 14 zadanie 4 punktami, jeśli będzie napisane zgodnie z formą opisu i będzie poprawne pod względem języka, pisowni i interpunkcji.. Po podsumowaniu możesz otrzymać maksymalnie 21 punktów.Szukasz prac z przedmiotu język polski?. Wpisz w kratki.. Numery na listach numerowanych są automatycznie uaktualniane po dodaniu lub .1.. Z pomocą tagów możesz ze słów czy obrazów zrobić linki do innych stron, sprawić by były napisane kursywą .Na podstawie tekstu uporządkuj podane wydarzenia - zapisz je w punktach..Komentarze

Brak komentarzy.