Miesięczny plan pracy świetlicy szkolnej
Witaj szkoło, witaj świetlico!-Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 - Zapoznanie dzieci z zasadami obowiązującymi w świetlicy.PLAN PRACY NAUCZYCIELA ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2004/ 2005 OPRACOWAŁA mgr Małgorzata SMORCZEWSKA WRZESIEŃ I.. Zapoznanie dzieci z zasadami obowiązującymi w świetlicy.. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej (zadania dla rodziców, zadania wychowawcy) Plan pracy świetlicy szkolnej jest skorelowany z programem wychowawczym szkoły.. Dziennik elektroniczny.. Poznajemy prawa i obowiązki ucznia świetlicy szkolnej.Organizacja pracy świetlicy 6.. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.. Założenia organizacyjne.. Biblioteka szkolna MOLNET+.. Zapoznanie dzieci z zasadami obowiązującymi w świetlicy.PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Świetlica we współczesnej edukacji szkolnej pełni bardzo ważna rolę.. Rozkład zajęć i przerw.. Gry i zabawy integrujące grupę np.Plan pracy świetlicy w roku szkolnym 2019-2020.docx (29.0 KiB) Pomiń nawigację .plan pracy Świetlicy szkolnej na miesiĄc wrzesieŃ 2016 r. hasŁo miesiĄca: „powrÓt do szkoŁy" hasŁo tygodnia „witaj szkoŁo" „poznajemy teren szkoŁy" „bezpieczna droga do szkoŁy" „zŁota polska jesieŃ" „barwy jesieni" data 1-2 września 2016 r. 5-9 września 2016 r.ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 a) Ogólne założenia..

Miesięczny plan pracy 7.

- zapoznanie dzieci z salą świetlicową i wyposażeniem świetlicy - wykonywanie porządków świetlicowych, dekorowanie sali - omówienie zasad zachowania się na zajęciach świetlicowych (regulamin świetlicy) oraz na stołówce szkolnej (regulamin .Plan pracy świetlicy szkolnej 2020-2021 Plan pracy świetlicy szkolnej 2019-2020 Plan pracy świetlicy szkolnej 2017-2018 Plan pracy świetlicy szkolnej 2016-2017 Plan pracy świetlicy szkolnej 2015-2016Miesięczne plany pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2017/2018 WRZESIEŃ I.. Witaj szkoło, witaj świetlico!. d) Proponowane formy pracy.. W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.. Poznajmy się.. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.. Wzajemna pomoc i kulturalne odnoszenie się do siebie.Roczny plan pracy świetlicy szkolnej; Plan pracy biblioteki szkolnej; MS Teams.. 8.55-9.40 / przerwa 10 min 3.. 01.09.2004 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2004/2005.. INTEGRACJA W GRUPACH I ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY.. INTEGRACJA W GRUPACH I ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY - regulamin bezpiecznego zachowania się w świetlicy, stołówce szkolnej.. 10.45-11.30 / przerwa 20 min PLAN_TEMATYCZNY_W_SWIETLICY_SZKOLNEJ_SP_NR_357_202021.pdfSZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ „KASKADA" WRZESIEŃ 1.. 1 Miesięczne plany pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2015/16 WRZESIEŃ 1..

Miesięczne plany pracy opiekuńczo-wychowawczej.

NASZA ŚWIETLICA -Uroczyste powitanie wszystkich uczestników świetlicy.1 MIESIĘCZNE PLANY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 wrzesień 1.. Tygodniowy grafik zajęć 9.. Witaj szkoło.. Bezpieczeństwo w internecie.. Wychowawcy : mgr Małgorzata Sołoducha, mgr Beata Zielińska, mgr Grażyna Dymowska, mgr Anna KalinowskaMiesięczne plany pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2018/2019 WRZESIEŃ I.. WRZESIEŃ.. -Wykonanie porządków świetlicowych, dekorowanie sali.Plany pracy świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowejnr 357 w Warszawie - rok szkolny 2019/2020.. 9.50-10.35 / przerwa 10 min 4. w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2019/2020 WRZESIEŃ.. 2.PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej w Niwiskach w roku szkolnym 2015/2016.Zajęcia wynikające z planu świetlicy szkolnej.. Żegnajcie wakacje - Witaj szkoło- witaj świetlico!. 3.RAMOWY PLAN DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 112 W WARSZAWIE Godzina Rodzaj zajęć 6.30-8.00 Zbiórka dzieci Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań „Poranek z książką"- zajęcia czytelnicze Gry i zabawy stolikowe 8.00-9.00 Gimnastyka poranna - zajęcia ruchowe Zajęcia relaksacyjne przy muzycePlan pracy dydaktyczno wychowawczy świetlicy szkolnej.. - Zapoznanie dzieci z salą świetlicową i wyposażeniem świetlicy..

Regulamin świetlicy 10.

Nowa podstawa programowa wskazuje świetlicę, jako miejsce nie tylko przeznaczone do spędzania czasu wolnego, ale ważne miejsce wychowania poza zajęciami edukacyjnymi.PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 „BAW SIĘ I UCZ - ŚWIETLICA PRZYJAZNA UCZNIOWI",,ŚWIETLICA SZKOLNA - PRZESTRZENIĄ DLA EDUKACJI, ROZWOJU I ZABAWY" „ŚWIETLICA KSZTAŁTUJĄCA PROSPOŁECZNE POSTAWY WŚRÓD UCZNIÓW" Spis treści: 1.. Treści programowe podzielone są na cykle .3 Tygodniowe plany pracy w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2018/2019 Realizacja stałych form pracy w każdym tygodniu: pomoc w odrabianiu prac domowych, głośne czytanie literatury dziecięcej, zabawy w grupach koleżeńskich, gry stolikowe, zajęcia relaksacyjne, rozwiązywanie zadań logicznych (łamigłówki, układanki), zajęcia ruchowe (w tymPlan pracy świetlicy na rok 2017/2018 W Planie zawarte są treści podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 lipca 2017 r. 1.. Wracamy do szkoły.. Plan zajęć dnia 8.. Poznajemy się wzajemnie.. Plan pracy został przedstawiony rodzicom na Zebraniu Rodziców w miesiącu wrześniu 2019 r.*Plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy szkolnej..

b) Cele i zadania świetlicy.

Otoczenie szczególną opieką nowych Utworzenie świetlicowych zasad.. mgr Dominika WylężekPLAN PRACY ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2019/2020 L.p ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN 1.. Udzielanie informacji nt. dowozów i odwozów dzieci.Plan pracy świetlicy Miesięczne plany pracy świetlicy szkolnej na rok szkolny 2019/2020 ( tematy, zadania i formy realizacji) Wrzesień Nasze świetlicowe zasady.. przerwa 15 min 1. powitanie nowych członków świetlicy zabawy integracyjne w grupie (poznajemy swoje imiona) zapoznanie najmłodszych uczniów z nowym miejscem jakim jest świetlica.. - poznawanie się grupy - kształtowanie umiejętności przedstawiania się - kształtowanie zdolności manualnych - poznanie zasad bezpiecznej zabawy na placu zabaw, boisku, sali gimnastycznej i w świetlicyPLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2018/2019 NAUCZYCIELE ŚWIETLICY Katarzyna Puczyńska Mariola Stawicka Agnieszka Tamowicz Wioletta Fiedorowicz Małgorzata Chojnacka Ewa Kłos Joanna Czwiklińska Małgorzata Drosdalska-Mucha Renata Górnik Jolanta Król.PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej im.. PRZY ZSI W LUBINIE.. LAN PRACY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ I i II PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 2.09.2019 r. - Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020.. Gry i zabawy integrujące grupę np.PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY na rok szkolny 2012/2013 MIESI ĄC CYKL TEMATYCZNY ZAJ ĘCIA UMYSŁOWE imprezy okoliczno ściowe ZAJ ĘCIA PLASTYCZNO- TECHNICZNE ZAJ ĘCIA RUCHOWE GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE Wrzesie ń WITAJ SZKOŁO!. c) Organizacja pracy świetlicy szkolnej w roku 2017/2018.. Witaj szkoło, witaj świetlico!. ROK SZKOLNY 2013/2014 .. e) Miesięczne plany pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2017/2018.. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie w roku szkolnym 2012/2013 Opracowała: Katarzyna Kaczocha - wychowawca świetlicyROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ.. Poznajemy wyposażenie sali.. Jana Pawła II w Zielonkach na rok szkolny 2019/2020 Świetlica szkolna realizuje zadania wynikające z: Programu Profilaktyczno -Wychowawczego i Kalendarza Imprez Szkolnych.. Zabawy integrujące.. Witaj szkoło, witaj świetlico!. 8.00-8.45 / przerwa 10 min 2.. Oglądanie filmów edukacyjnych.. Zapoznanie dzieci z zasadami obowiązującymi w świetlicy.. 02.09.2004 - Zapoznanie dzieci z zasadami obowiązującymi w świetlicy.. Poznajemy wyposażenie sali..Komentarze

Brak komentarzy.