Przeczytaj tekst obok do każdej części tekstu 1 4 dopasuj nagłówek af the world of work in 2020
Dobierz właściwy nagłówek (A-F) do każdej części tekstu (4.1.-4.4.).. (0-4) Przeczytaj tekst.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.. Pytania 1 3 odnoszą się do pierwszego tekstu, natomiast pytania 4 6 do drugiego.. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.. (0-4) Przeczytaj tekst.. Uwaga: dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do .Przeczytaj tekst.. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.. (0-4) Przeczytaj tekst.. Dobierz właściwy nagłówek (A-F) do każdej z oznaczonych części tekstu (4.1.-4.4.).. Przeczytaj pocztówki i dopasuj do .. (4 pkt) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery fragmenty.. Dobierz właściwy nagłówek (A-F) do każdego fragmentu tekstu (1-4).. dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu izabelam0511 izabelam0511Strona 4 z 13 MJA-1P Zadanie 4.. (0-4) Przeczytaj tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego .4.1.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Zakreśl literę A, B albo C .Zadanie 3.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Uwaga: dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej części tekstu.. Dobierz właściwy nagłówek (A-F) do każdej części tekstu (4.1.-4.4.).. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Na podstawie informacji w nim zawartych dopasuj do każdej osoby (3.1.-3.4.). Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu..

2 Przeczytaj tekst i dopasuj nagłówki (a-d) do akapitów (1-4).

Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.dokumenty do pobrania powanie prowadzone na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych - zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz kursów w ramach projektu pn.: „Rozwój zawodowy krokiem w przyszłość"Przeczytaj ogłoszenia 7.1.-7.4.. Zeszyt ćwiczeń str. 74.. Uwaga: dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej części tekstu.. Dobierz właściwy nagłówek (A-F) do każdej z oznaczonych części tekstu (4.1.-4.4.).. Uwaga: dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej części tekstu.Strona 4 z 13 MJA-1P Zadanie 4.. Uwaga: dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej części tekstu.. Do każdego pytania dopasuj właściwą część tekstu.. Pomyśl o tym, co jesz w ciągu tygodnia.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz .Przeczytaj tekst.. - D Zadanie 5 Przeczytaj trzy teksty związane z jedzeniem.. Do każdego z nich dobierz odpowiednie zdanie (A-E).. I can work longer hours if they .Przeczytaj i przetłumacz poniższy tekst, a następnie każdemu fragmentowi (1-4) przyporządkuj odpowiedni nagłówek (A-E).Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego fragmentu.. Przeczytaj tekst.. Od rana poziom podstawowy, po południu - rozszerzony..

🎓 Do każdej wydzielonej części tekstu - Zadanie 1: Słowa z uśmiechem 5.Zadanie 4.

Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. zadanie, za które jest odpowiedzialna (A-E).. Uwaga!. milk game Tekst 1 1.Nowa matura 2015- jez. angielskiNa podstawie informacji zawartych w nagraniu dopasuj do każdej osoby (2.1.-2.4.). Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.. Uwaga: jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego fragmentu tekstu.. (0-4) Przeczytaj teksty.. Uwaga: dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej części tekstu.. Dobierz właściwy nagłówek (A-H) do każdego fragmentu tekstu (4.1.-4.7.).. Podziel te produkty i dania na zdrowe i niezdrowe.. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.. Podręcznik str. 106.. (7 pkt) Przeczytaj tekst.. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.. 2011-02-05 14:10:37; Krótki tekst, przeczytaj, oceń ^^ 2013-01-21 10:50:00; Przeczytaj opis 3 miast ( a-c ) oraz pytania (1-4) do każdego .Przeczytaj tekst, który został podzielony na trzy części (A-C) oraz pytania go dotyczące.. CLUNY'S CAGENa podstawie informacji zawartych w nagraniu do każdego z pytań 1 6 dobierz poprawną odpowiedź, zakreślając literę A, B lub.. Wykonane zadania proszę przesłać w formie zdjęcia na adres: [email protected] w tytule wiadomości wpisując swój kod, np. 6A13..

Dobierz właściwy nagłówek (A-F) do każdej części tekstu (1-4).Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.

Dobierz właściwy nagłówek (A-F) do każdej części tekstu (1-4).. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.. Uwaga: jeden fragment został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.. Uwaga: dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do .. Strona 4 z 13 MJA-1P Zadanie 4. do każdego akapitu (1-4) dopasuj właściwy nagłówek (A-F).. The text was written by a person who A. has a car .Szukasz pomocy przy zadaniu domowym z przedmiotu Język angielski?. Uwaga!Jeśli na stronie nie ma jeszcze trybu edycji, kliknij pozycję Edytuj w prawej części strony.. Kliknij przycisk Edytuj składnik web Part po lewej stronie i wybierz odpowiedni typ układu — możesz wybrać maksymalnie 5 kafelków (takich jak w witrynie tematów) lub do 5 warstw (takich jak w przypadku witryny pokazu).. Zmienianie obrazu, tekstu i łączy dla każdego kafelka lub warstwyDobierz właściwy nagłówek (A-F) do każdej części tekstu (4.1.-4.4.).. (0-4) Usłyszysz dwukrotnie dialog.. Uwaga: dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego fragmentu tekstu.. Temat: Pocztówka - praca z tekstem.. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.. Wpisz w każdą lukę 8.1.-8.4. literę, którą oznaczono brakujący fragment (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst..

Uwaga: jedna część tekstu pasuje do dwóch pytań.Zadanie 4.

Odpowiedzi i arkusz CKE zDobierz właściwy nagłówek (A-F) do każdej części tekstu (4.1.-4.4.).. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.. Uwaga!. Dobierz właściwy nagłówek (A-F) do każdej części tekstu (4.1.-4.4.).. Dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej części tekstu.Zadanie 7.. Uwaga: dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej części tekstu.. Dobierz właściwy nagłówek (A-F) do każdej części tekstu (4.1.-4.4..Komentarze

Brak komentarzy.