Rodzaje paliw kopalnych chemia liceum
Środki czystości i kosmetyki (6 godzin lekcyjnych/5 jednostek) Właściwości mydeł i ich otrzymywanie.Liceum dla Dorosłych - semestr I Zagadnienia do samodzielnego opracowania: Temat: Rodzaje paliw kopalnych i ich zastosowanie.. Zbudowane są z podstawowym elementów, zwanych macerałami, które maja jednakowe cechy fizyczne, chemiczne i morfologiczne.. Benzyna- właściwości i otrzymywanie.. Benzyna - właściwości i otrzymywanie 4.. 1 liceum/technikum, Sprawdzian z zagadnienia Źródła energii, (Nowa podstawa programowa) tematy: 1. catenare, od catena, „łańcuch") - tworzenie wiązań między atomami tego samego pierwiastka, prowadzące do powstania łańcuchowych związków chemicznych.. Sposoby pozyskiwania energii a środowisko przyrodnicze Zawiera 34 pytań.. W zależności od rodzaju materii roślinnej, można wyróżnić następujące rodzaje węgli kopalnych: humolity .. stwarza przy tym najmniejsze spośród wszystkich paliw kopalnych zagrożenie dla środowiska.. Odmiany alotropowe węgla: grafit, diament i fullereny.. czas.. Przeróbka ropy naftowej i węgla kamiennego.. Zapobiegaj utracie powietrza przez Ziemi, stenie w atmosferze nie jest stae.Przypominam Państwu zakres materiału na egzamin z chemii II semestr.. arkusze wiadomości po gimnazjum.. Proszę opisać główne źródła energii (paliwa kopalne): gaz ziemny, ropę naftową i węgle kopalne..

Rodzaje paliw kopalnych 2.

Przeróbka ropy naftowej 3.. Gaz ziemny - mieszanina węglowodorów (bezwonny, bezbarwny).. Metan (CH 4) - główny składnik.. kopalina; nieodnawialne źródła energiiScenariusz 5. ; Zobacz też.. Sprawdzenie wiadomości.. Odmiany alotropowe węgla.. Środki czystości i kosmetyki (6 godzin lekcyjnych/5 jednostek) Właściwości mydeł i ich otrzymywanie.Liceum Studia .. Energia była, jest i będzie potrzebna ludziom w ich życiu.. - 8.Liceum dla Dorosłych - semestr I. węgiel kamienny; węgiel brunatny; ropę naftową; gaz ziemny oraz klatrat metanu; torf.. Katenacja (od łac. catenatus, im.. Zdolność do katenacji charakteryzuje przede wszystkim atomy węgla.. Przeróbka ropy naftowej i węgla kamiennego.. Omówienie PSO i regulaminu pracowni chemicznej.. Rodzaje paliw kopalnych Przeróbka ropy naftowej Przeróbka węgla kamiennego Benzyna - otrzymywanie i właściwości Sposoby pozyskiwania energii i środowisko przyrodnicze Zadania do wykonania: 1.. Sposoby pozyskiwania energii a środowisko przyrodnicze.. Zagadnienia do samodzielnego opracowania: Temat: Rodzaje paliw kopalnych i ich zastosowanie.. Przeróbka ropy naftowej i węgla kamiennego.. W zależności od rodzaju materii roślinnej, można wyróżnić następujące rodzaje węgli kopalnych: humolity (węgle humusowe) najważniejsze gospodarczo i .Paliwa kopalne - substancje powstałe ze związków organicznych w wyniku zalegania przez kilkadziesiąt lub kilkaset milionów lat pod ziemią, gdzie były poddane wysokiemu ciśnieniu, bez dostępu powietrza i uległy rozkładowi na: ..

Rodzaje paliw kopalnych.

To jest chemia kl 1 Źródła energii - szczurek303 - Chomikuj.pl To jest chemia kl 1 Źródła energii • pliki użytkownika szczurek303 przechowywane w .sprawdzian To jest chemia 1 Leki grupa A i B. Sprawdzian .Chemia.. Jej postać, forma czy wykorzystanie może być różne, ale przede wszystkim potrzebujemy jej przy produkcji przemysłowej, transporcie, ogrzewaniu domostw czy oświetleniu.Chemia październik Liceum klasa I Źródła energii .. Benzyna - otrzymywanie i właściwości.. Rodzaje paliw kopalnych.. Rodzaje paliw kopalnych 2.. Wszystkie rodzaje paliw kopalnych zawierają węgiel, który zostaje uwolniony (utlenienie do tlenku węgla(IV)) podczas spalania, będącego obecnie głównym źródłem energii.WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII KL. I ( po gimnazjum) LICEUM - ZAKRES PODSTAWOWY 1 GODZ. TYGODNIOWO .. - wymienia nazwy kopalnych paliw stałych - definiuje pojęcia: .. - wymienia rodzaje składników odżywczych oraz określa ich funkcje w organizmieWęgle kopalne to skały osadowe powstałe w wyniku nagromadzenia i przeobrażenia materii roślinnej.. Benzyna - otrzymywanie i właściwości.. Sposoby pozyskiwania energii a środowisko przyrodnicze.Chemia Liceum (zakres podstawowy klasa I) Ogólne kryteria oceniania: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: • ma i stosuje wiadomości oraz umiejętności wykraczające poza zakres wymagań podstawy programowej dla danego etapu kształcenia, ..

- CHEMIA Temat: Rodzaje paliw kopalnych.

ale to było coś na temat alterntywne źródła energii dla paliw kopalnych na str.66 w podr masz 7. była tabelka i trzeba było policzyć mase cząsteczkową, .Program nauczania chemii w zakresie podstawowym jest przewidziany do realizacji w ra-mach 30 godzin kształcenia, tj. 1 godziny tygodniowo w klasie pierwszej, w szkołach ponad-gimnazjalnych (liceach ogólnokształcących, technikach i zasadniczych szkołach zawodo-wych).. „Rodzaje paliw kopalnych" - karta pracy, plik: scenariusz-5-rodzaje-paliw-kopalnych-karta-pracy.doc (application/msword) To jest chemia ZP1 Tematy prac kontrolnych z chemii dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w CKZiU w Pionkach semestr II w roku szkolnym 2013/2014 Słuchacz przygotowuje jeden z podanych sześciu tematów jako temat opisowy na oceny ( dopuszczający- dostateczny) lub jedną z zaproponowanych pięciu prac kontrolnych do wyboru na oceny ( dobry- bardzo dobry.Kl.. Właściwości gleby i jej ochrona.. Wyślij pocztą e-mail Wrzuć na bloga Udostępnij w usłudze Twitter Udostępnij w usłudze Facebook Udostępnij w serwisie Pinterest.Węgle kopalne powstały w dawnych epokach geologicznych na skutek przeobrażenia materii roślinnej.. Benzyna - otrzymywanie i właściwości..

Powstaj w procesie spalania paliw kopalnych.

ZawartośćPraca jest poświęcona paliwom kopalnym tj. substancjom powstałym ze związków organicznych w wyniku zalegania przez kilkadziesiąt lub kilkaset milionów lat pod ziemią, gdzie były poddane wysokiemu ciśnieniu, bez dostępu powietrza i uległy rozkładowi.Rodzaje paliw kopalnych.. Animacja (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz "Odtwórz").rodzaje paliw kopalnych Krótka prezentacja, wprowadzenie o tym czym są paliwa kopalne, wprowadzenie do węglowodorów, i alkany, spalanie całkowite metanu oraz wydobycie ropy naftowej na świecie, oraz sposób jej wydobywania.Ochrona środowiska - wyczerpanie zasobów paliw kopalnych.. Skały i minerały.. Przeróbka wapieni, gipsu i kwarcu.. Gaz ziemny stosowany jest jako tanie paliwo w instalacjach domowych i przemysłowych.Rodzaje paliw kopalnych.. Proszę opisać główne źródła energii (paliwa kopalne): gaz ziemny, ropę naftową i węgle kopalne.. Sposoby pozyskiwania energii a środowisko przyrodnicze.. Benzyna.. Przeróbka ropy naftowej i węgla kamiennego.. Stanowią mieszaninę różnorodnych związków organicznych, w których skład wchodzą głównie: węgiel, wodór, tlen, siarka i azot, a także substancje mineralne (np. krzemiany, siarczki i inne) oraz pierwiastki rzadkie (m.in. arsen, uran, gal, german).Liceum.. Treści nauczania zawarte w programie są zgodne z:Rodzaje paliw kopalnych.. Sprawdzenie wiadomości.. 28.Gazy cieplarniane to freony (pochodne wglowodorw), CO2, metan, para wodna.. - CHEMIA Autor: Marta409 o 10:55.. Sposoby pozyskiwania energii a srodowisko przyrodnicze.. Rodzaje paliw kopalnych.. Podsumowanie i powtórzenie wiadomości.. Spalanie metanu: CH 4 + 2O 2--> CO 2 + 2H 2 O. Mieszanina metanu z powietrzem jest wybuchowa.Liceum; Rodzaje paliw kopalnych (Karty pracy ucznia dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy Nowa Era) Zadanie 1 gazy: C2H6, C4H10 ciecze: C6H14, C10H22, C15H32 substancje stałe: C18H38 Zadanie 2 symbol chemiczny: C numer okresu: 2Rodzaje paliw kopalnych (Karty pracy ucznia dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy Nowa Era) Zadanie 5 NH2CH2COOH- aminokwasy C2H5COOC2H5- estry CH3NH2- aminy MgCO3- sole CH4- alkany HCOOH- kwasy karboksylowe C3H7OH- alkohole C6H12O6- cukry CO2- tlenki Zadanie 6 Nazwa węgla- Masa próbki,g- Masa popiołu,g- Zawartość węgla .Rodzaje paliw kopalnych Przygotowała Magdalena Chołuj Gaz ziemny zwany również błękitnym paliwem - rodzaj paliwa kopalnego pochodzenia organicznego, gaz zbierający się w skorupie ziemskiej w pokładach wypełniających przestrzenie, niekiedy pod wysokim ciśnieniem.. Przeróbka ropy naftowej i węgla kamiennego - laboratorium 1 6.. Podsumowanie i powtórzenie wiadomości.. Dział I - Źródła energii..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt