Przeczytaj tekst z którego usunięto pięć zdań wpisz w luki
Uzyj wyrazów z ramki w odpowiedniej formie 2010-09-09 18:49:03; przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Jedno zdanie podane zostało dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. College Freshmen: Issues With Which To DealPrzeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto pięć zdań.. THE DOG SUPERHERO Swansea Jack is a .Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. THE MOST BRITISH GUINNESS WORLD RECORDPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Dobierz fragmenty zdań tak, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Uwaga!Strona 2 z 13 ZADANIE 1 Przeczytaj uważnie tekst, z którego usunięto pięć zdań.. 2010-01-05 16:28:34 Dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uzupełnij litery w lukach, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. 2018-11-10 12:15:46Przeczytaj uważnie poniższy tekst, z którego usunięto pięć zdań.. Zadanie 2.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki..

Przeczytaj tekst, z którego usunięto pięć zdań.

Uwaga!. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. That's why I thought of buying a newPrzeczytaj tekst, z którego usunięto pięć zdań.. W każdą lukę (1.1.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Przeczytaj tekst, którego usunięto pięć zdań.. Wstaw zdania oznaczone literami A - F w luki 7.1.. 2010-01-05 16:28:34; Przeczytaj poniższy tekst.Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto pięç zdań.. - 1.5) wpisz literę, którą oznaczony został brakujący fragment.Przeczytaj tekst, z którego usunięto pięć zdań.. Uwaga!. Dopasuj zdania A-G do luk 1-5, tak aby otrzymać spójną i logiczną całość.. Za każda poprawna odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. 2011-05-23 21:00:05; Przeczytaj .Przeczytaj poniższy e-mail i uzupełnij luki (1-5) w tekście.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w luki 4.1.-4.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują d żadnej luki..

Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.

Wpisz w luki 5.1.-5.5. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-G), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz w każdą lukę (1.-4.). - 7.5. tak, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wpisz w każdą lukę (7.1.-7.4.). $300,000 LIBRARY BOOK FINEPrzeczytaj poniższy tekst.. Do każdej luki (1-5) dobierz brakujący fragment tekstu (A-G), aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. (0-3) Przeczytaj tekst.. Wstaw zdania oznaczone literami A-F w luki (7.1-7.5) tak, aby powstał spójny i logiczny tekst.. W każdą lukę wpisz literę, którą oznaczony został brakujący fragment.. Uwaga!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uwaga: jedno zdanie podano dodatkowo i nie pasuje do żadnej z luk.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uwaga!. Przeczytaj tekst, z którego usunięto pięć zdań.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Uwaga!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. 2011-05-23 21:00:05; Przeczytaj poniższy tekst.. Wpisz w ;uki (1-5) litery, którymi oznaczono brakujace zdania ( A-G), tak aby powstał logiczny i spójny tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst..

(0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. wpisz literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-G), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Do każdej luki (1-5) dopasuj literę (A-F), którą oznaczono brakujące zdanie.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Strona 10 z 18 OJAP-100 Zadanie 8.. Jedno z podanych zdań nie pasuje do tekstu.. Uzupełnij luki używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.. uzupełnij luki w tekście (1-5) odpowiednimi zdaniami (A-F).. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga!. A. looked B. little C. few D. said E. saw F. talkedPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Jedno zdanie podane zostało dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj uważnie poniższy tekst, z którego usunięto 5 fragmentów zdań.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-G), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.język angielski - uzupełnianie luk w tekście na poziomie podstawowym.. CROWS TAUGHT TO PICK UP TRASHPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania..

So where are they?Przeczytaj tekst, z którego usunięto pięć zdań.

Fragmenty te oznaczono literami i podano w tabeli.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. 2018-11-10 12:15:46; przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Wpisz w każde z miejsc (10.1 - 10.5) literę (A-F), którą jest oznaczone brakujące zdanie.. Uzupełnij luki używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.. Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wpisz w każdą lukę (1.-5.). Uzyj wyrazów z ramki w odpowiedniej formie 2010-09-09 18:49:03; DAM JAN .. Wpisz w luki 2.1 - 2.5 litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-G), tak a…🎓 Przeczytaj tekst, z którego usunięto pięć zdań.. Zadanie: 1 2 3.. W każdą lukę (1.-5.). Uwaga!. Dwa fragmenty zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Strona 8 z 13 Zadanie 8.. Grandmas do all the cooking at this New York restaurantPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wybierz w każdą lukę literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.).Komentarze

Brak komentarzy.