Instytut historii i archiwistyki pracownicy

instytut historii i archiwistyki pracownicy.pdf

324 30-084 Kraków Telefon: +48 (012) 662-61-82 E-mail: [email protected] internetowa Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.. Katedra Historii Średniowiecznej.. Szanowni Państwo, w związku z decyzją Rządu RP o wprowadzeniu szczególnych ograniczeń w działalności szkół wyższych zlokalizowanych w tzw. strefach czerwonych uprzejmie informuję o nowych zasadach funkcjonowania Uniwersytetu od dnia 19 października .Tytuł oryginału: Pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w latach 1945-2005.. Podchorążych 2, pok.. Podchorążych 2, pok.. Kierownik Zakładu Archiwistyki i Historii Śląska, członek Komisji ds.Archiwistyka, Źródłoznawstwo, Dydaktyka, Metody Kwantytatywne Charakterystyka: w zakładzie prowadzone są projekty z zakresu edytorstwa źródeł, archiwistyki, metod kwantytatywnych, historii społeczno-gospodarczejInstytut Historii ul. Kanonicza 9, 31-002 Kraków tel: 12 370 86 15 email: [email protected] : +48-56-611-3720 e-mail: [email protected] BibliografiaInstytut Historii i Archiwistyki UMK jest współorganizatorem cyklicznych konferencji naukowych: Ordines Militares.. Organizacja: Instytut Biografistyki Polonijnej w Paryżu, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Pedagogiczna.Wydział Student Kandydat Nauka Wydział Lista pracowników Lista pracowników mgr Alicja Bartnicka asystent Katedra Historii Nowożytnej i Krajów Niemieckich, Instytut Historii i Archiwistyki pokój: C.1.20 tel..

Międzynarodowa konferencja poświęcona historii zakonów rycerskich, odbywająca się w Toruniu w dwuletnim cyklu od 1981 r. Więcej…Historia Zespołu Zespół powstał w wyniku przekształceń organizacyjnych w roku akademickim 2009/2010 (wówczas jako Zakład).

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 178 Rektora UMK z dnia 8 września 2020 r., w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wspólnoty Wydziału Nauk .Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.. Organizacja: Instytut Historii i Instytut Politologii WSP.. Instytut Historii i Archiwistyki ul.. Podchorążych 2, pok.. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w zakresie realizacji projektu Słownik historyczno-geograficzny Prus w późnym średniowieczu i u progu epoki wczesnonowożytnej.Instytut Historii i Archiwistyki jest miejscem redagowania kilku czasopism naukowych, np.: Klio, Rocznik Grudziądzki, Europa Orientalis, Archiwa-Kancelarie-Zbiory, Ordines Militares oraz konferencji z udziałem uczonych nie tylko z krajów europejskich oraz znaczącym ośrodkiem edycji źródeł historycznych, w tym tak ważnych pomników w .Wydział Student Kandydat Nauka Wydział Lista pracowników Lista pracowników dr hab. Marcin Pawlak, prof. UMK profesor uniwersytetu Katedra Historii Starożytnej i Bizancjum, Instytut Historii i Archiwistyki pokój: C.1.38 tel.. : +48-56-611-3747 e-mail: [email protected] Terminy konsultacji: wtorek, 11.15-13.15 BibliografiaWiosna Ludów w Galicji, 1998.. Miło nam poinformować, że w ostatnich dniach nasz Instytut nawiązał współpracę z Instytutem Historii im.. Komunikat JM Rektora 2020-10-16 fot. Andrzej Romański..

Podchorążych 2, pokój 324 telefon 12 662 61 82 [email protected] ...Pracownicy zakładu prowadzą zajęcia ze studentami w ramach specjalności nauczycielskiej - dydaktyki historii, dydaktyki wiedzy o społeczeństwie oraz z przedmiotów znajdujących się w podstawowym programie studiów historycznych - historii historiografii, metodologii historii.

[email protected] Znalazły się w nim dwie, wcześniej samodzielne, katedry: Historii Śląska i Archiwistyki.. : +48-56-611-3733 e-mail: [email protected] ORCID: 0000-0001-7189-9007 Zainteresowania: archiwistyka: organizacja archiwów i metodyka opracowania, dokumentacja .Kontakt: Instytut Historii i Archiwistyki ul. Instytut Historii i Archiwistyki Kraków, ul. Tytuł całości: Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (1945-2005) , wybrane problemy / pod red.Archiwalna strona Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu.. : +48-56-611-3759 e-mail: [email protected] BibliografiaWydział Student Kandydat Nauka Wydział Lista pracowników Lista pracowników prof. dr hab. Tomasz Kempa profesor Katedra Historii Skandynawii i Europy Środkowo-Wschodniej, Instytut Historii i Archiwistyki pokój: C.1.06 tel.. 2020/2021Od 1 listopada 1993 r. do 31 maja 2011 r. byłem zawodowo związany z Instytutem Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu, początkowo jako asystent (od 1 listopada 1993 do 31 stycznia 1994 r.), a następnie jako uczestnik studiów doktoranckich (od 1 lutego 1994 r. do obrony pracy doktorskiej w dniu 30 czerwca 1997 r.).Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu..

Główne kierunki badań Badania śląskoznawcze skoncentrowane są na zagadnieniach historii nowożytnej i najnowszej.Wydział Student Kandydat Nauka Wydział Lista pracowników Lista pracowników dr hab. Marcin Hlebionek, prof. UMK profesor uniwersytetu Katedra Historii Średniowiecza i Nauk Pomocniczych Historii, Instytut Historii i Archiwistyki pokój: C.1.19 tel.

324 30-084 Kraków Telefon: +48 12 662-61-82 E-mail: [email protected]ł Student Kandydat Nauka Wydział Lista pracowników Lista pracowników dr hab. Adam Kucharski, prof. UMK profesor uniwersytetu Katedra Metodologii, Dydaktyki i Historii Kultury, Instytut Historii i Archiwistyki pokój: C.1.40 tel.. : +48-56-611-3753 e-mail: [email protected] BibliografiaKatedra Historii Starożytnej Katedra Historii Średniowiecznej Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Katedra Historii Nowożytnej Katedra Historii XIX wieku Katedra Historii Najnowszej Katedra Edukacji Historycznej .. służbowy (032) 359 - 1517. e-mail: [email protected] : +48-56-611-3716 e-mail: [email protected] BibliografiaWydział Student Kandydat Nauka Wydział Lista pracowników Lista pracowników prof. dr hab. Roman Czaja profesor Katedra Historii Średniowiecza i Nauk Pomocniczych Historii, Instytut Historii i Archiwistyki pokój: C.1.31 tel.. Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski 40-007 Katowice, Bankowa 11, pok.. mgr Barbara Bielaszka-Podgórny.. Historia, studia, bieżące informacje, plany zajęć, olipiady, badania.Instytut Historii ul. Kanonicza 9, 31-002 Kraków tel: 12 370 86 15 email: [email protected]ład Archiwistyki i Historii Śląska.. Komunikat Dziekana Wydziału Nauk Historycznych w sprawie organizacji procesu kształcenia w semestrze zimowym 2020/2021..

: +48-56-611-3736 e-mail: [email protected] Zainteresowania: Stosunki wyznaniowe w Rzeczypospolitej w XVI - XVIII wieku.Instytut Historii i Archiwistyki ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń ... którego struktury współtworzyli pracownicy naukowi Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, jak i w bogate toruńskie tradycje badawcze i kulturalne związane z szeroko rozumianymi procesami migracyjnymi.Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

324 30-084 Kraków Telefon: +48 12 662-61-82Szanowni Państwo, jest nam miło poinformować, że mgr Zbigniew Razowski (doktorant w Instytucie Historii i Archiwistyki UP) decyzją Rady Naukowej Seminari 2020.10.23 Komunikat nr 3/2020 Dyrekcji Instytutu Historii i Archiwistyki dotyczący prowadzenia zajęć w semestrze zimowym w roku akad.. Pełnione funkcje.. kształcenia 2020-09-09..Komentarze

Brak komentarzy.