Strefy opisu bibliograficznego książki
Tylko jeżeli jest to wydanie pierwsze lub nie ma informacji, które to jest wydanie - ten element opisu pomijamy.Ulubiona książka (jeśli mogę prosić to zmierzch lub jego serie) Przykład opisu biblograficznego: Grimal P., Słownik Mitologi Greckiej, Wrocław 1990.Opis bibliograficzny to wzór, według którego powinno opisywać się książki, publikacje, fragmenty dzieł, filmy, ryciny i inne elementy prezentacji maturalnej.Pełny opis bibliograficzny książki jest jednak zjawiskiem rzadkim.. Szczegółowe omówienie wykazu elementów opisu bibliograficznego książki jednotomowej: Strefa 1: strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności Strefa 2: strefa wydania Strefa 4: strefa adresu wydawniczego Strefa 5: strefa opisu fizycznego Strefa 6: strefa serii Strefa 7: strefa uwag Strefa 8: strefa ISBN 4.Wzór opisu bibliograficznego pracy zbiorowejOpis bibliograficzny przewidziany w instrukcji jest zgodny z postanowieniami pol- skiej normy PN-N-01152-1:1982 Opis bibliograficzny - książki oraz Przepisami katalogowania książek.. - zastępuje dane bibliograficzne podane w przypisie bezpośrednio poprzedzającym loc.cit./l.c.300 Strefa opisu fizycznego (NP) 490 Strefa serii i książki wielotomowej 490 Strefa serii i książki wielotomowej (P) - forma nie do wyszukiwania 5XX .. rekordu bibliograficznego dla książki" opracowanego przez Marię Lenartowicz i Annę Paluszkiewicz (1997, 2000)..

Elementy opisu bibliograficznego książki.

W celu ułatwienia korzystania z instrukcji budowę pola 245 przedstawiono osobno dla .Elementy opisu bibliograficznego książki jednotomowej.. 2.NORMALIZACJA OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO I JEGO HASŁA, ZASAD SZEREGOWANIA I PRZYPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH Omówienie stanu prac nad normą PN-N-01152 Opis bibliograficzny, zespołu 4 norm poświęconych hasłu osobowemu, korporatywnemu i tytułowemu, nowej .. PN-82/N-01152.01 Opis bibliograficzny.. Strefa wydania 3. źródła danych 1 Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności : /; Tytuł właściwy.. Opis bibliograficzny zasadniczy (rejestracyjny) zawiera główne cechy wydawnicze, zawarte w tytulaturze.Opis bibliograficzny.. Wzór opisu bibliograficznego fragmentu pracy .Zasady opisu bibliograficznego BIBLIOGRAFIA.. W przypadku opisu zespołu lub określonej liczby jednostek zespołu podstawą opisu jest cały opisywany zespół.. Wiersze wybrane.. Andrzej Dróżdż, Marek Stachyra: Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu dźwiękowego.. Książki — podstawaWydawnictwo zwarte - publikacja ukazująca się jednokrotnie zaplanowana przez wydawcę lub autora jako całość wydawnicza składająca się z określonej (z góry zaplanowanej) liczby części (wydanych jednocześnie lub niejednocześnie) i rozpowszechniana w dowolnej formie produktu.Może nią być np. pojedyncza książka, arkusz mapy, rękopis itp. jak również np. książka .Bibliotekarze polscy tworząc informację o dokumencie elektronicznym (w szczególności dla wydawnictw informacyjnych typu encyklopedie, słowniki, bibliograficzne bazy danych, czasopisma elektroniczne i wydawnictwa multimedialne) stosują normę opisu bibliograficznego dla książki lub wydawnictwa ciągłego, wykazując odmienność dokumentu elektronicznego w opisie fizycznym, tak jak przy .krakÓw 2014 instrukcja katalogowania dokumentÓw w bibliografii publikacji pracownikÓw uniwersytetu jagielloŃskiego opis bibliograficzny i schemat metadanych adrian drabik, krystyna sanetra, leszek szafraŃskio sposobie opisu decyduje tytuł opisywanego tomu..

Opis bibliograficzny książki.

Książki.. Jeżeli tom ma tytuł niewyróżniający (zależny od tytułu całości książki) lub nie posiada własnego tytułu, zostanie opisany pod tytułem wspólnym całości podanym w pierwszej strefie opisu bibliograficznego.500-586 Uwagi.. ZAWARTOŚĆ PÓL UWAG.. Literatura podmiotu (lektury, filmy, obrazy, reklamy i inne teksty kultury, które są analizowane i interpretowane).. Transcript Elementy opisu bibliograficznego książki jednotomowej .Plik Stopnie szczegółowości i strefy opisu bibliograficznego.doc na koncie użytkownika sakura21 • folder Analiza i opracowanie dokumentów - hasło joanna • Data dodania: 30 sie 2011FORMAT MARC21 REKORDU BIBLIOGRAFICZNEGO DLA KSIĄŻKI Wersja ze zmianami redakcyjnymi Marii Lenartowicz.. W formacie MARC 21 pomija się łączniki między częściami numeru, co nie za­ .Elementy opisu bibliograficznego książki jednotomowej download report.. Ta opcja oznacza opis obejmujący tylko elementy obowiązkowe.. Dokumenty dźwiękowe.. Literatura przedmiotu (komentarze, opracowania danego tematu czy problemu, omówienia, interpretacje, analizy tekstów uwzględnionych w literaturze podmiotu).. PRZYKŁAD.. W polach uwag podaje się informacje, istotne dla opisu bibliograficznego książki, których nie można umieścić w innych polach tego opisu, lub które wg przepisów katalogowania można przenieść do strefy uwag..

Strefa opisu fizycznego 6.

Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności 2. .. Pola 245, 250 i 260 zawierają trzy pierwsze strefy opisu bibliograficznego, które podaje się zgodnie z PN-82/N-01152.01 oraz PN-N-01152-1/A1:1997.. Pobranie opisu bibliograficznego książki z Biblioteki Narodowej 1.. Kraków 2007.. W przypadku .- pobrać opis bibliograficzny książki z serwera Biblioteki Narodowej, - nadać kod kreskowy książce, - wypożyczyć książkę czytelnikowi.. Uruchom program MOL Optivum i na pasku narzędzi kliknij ikonę Nowy opis.. Następne oznaczenie odpowiedzialności.. Dodatek do tytułu.. Jak wspomniano powyżej, jeśli nie ma dostępu do krótkiego opisu, książka będzie znacznie trudniejsza do znalezienia.OPIS BIBLIOGRAFICZNY DOKUMENTÓW DŹWIĘKOWYCH.. nazwisko autora (autorów) lub redaktora (redaktorów), inicjał imienia (imion), tytuł książki, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania, ISBN.opis bibliograficzny ksiĄŻki Nazwisko Imię autora, Tytuł, Wydanie, Miejsce wydania, Wydawca, rok wydania, numer ISBN.. Strefa serii 7.. Opis bibliograficzny - charakterystyka pozwalająca jednoznacznie określić dany dokument.. autor, tytuł, współtwórcy, numer wydania, numer tomu/części, wydawca, miejsce i rok wydania.. Nowe opracowanie obok zmiany w tytule i zaktualizowanej treści niesie .Opis bibliograficzny to wzór, według którego powinno opisywać się książki, publikacje, fragmenty dzieł, filmy, ryciny i inne elementy prezentacji maturalnej..

Wzór opisu bibliograficznego pracy zbiorowej.

Występują różne stopnie szczegółowości opisu w zależności od jego przeznaczenia.. Rozważ inny widok.. PRZYKŁAD.. Pierwsze oznaczenie odpowiedzialności.. Strefa specjalna 4. nazwisko autora autorów lub redaktora redaktorów, inicjał imienia imion, tytuł.Strefy opisu bibliograficznego: 1.. Strefa uwag 8.. Autor w opisie bibliograficznym - Można zamiast imienia podać tylko inicjał , jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby.300 Strefa opisu fizycznego 440, 490 Strefa serii i książki wielotomowej 440 Strefa serii i książki wielotomowej - forma do wyszukiwania .. należy utworzyć jeden rekord bibliograficzny dla tej książki i powtórzyć pole 020 dla każdego numeru.. Strefa adresu wydawniczego 5.. Elementy opisu (gdy autorów jest dwóch lub trzech) Nazwisko, imię autora pierwszego, nazwisko, imię autora drugiego, nazwisko, imię autora trzeciego.. Tytuł.Opis bibliograficzny książki Elementy opisu bibliograficznego książki.. Projekt ten został poddany przez Komisję Katalogowania IFLA ankietyzacji w skali międzynarodowej, a następnie był przedmiotem obrad Międzynarodowego Spotkania Ekspertów Katalogowania (Kopen- .I .. W opisie wymienia się cechy formalne danej publikacji.. tytuł, współtwórcy, numer wydania, numer tomu/części, wydawca, miejsce i rok wydania.. DO LITERATURY PRZEDMIOTU NIE WPISUJE SIĘ: PODRĘCZNIKÓW .1 FORMAT MARC21 REKORDU BIBLIOGRAFICZNEGO DLA KSIĄŻKI Wersja ze zmianami redakcyjnymi Marii Lenartowicz Zmiany zasad wypełniania rekordu lub uzupełnienia dotyczą pól: 008/18-21,33, XX 8XX i są uzgodnione z Biblioteką Narodową Zmiany i uzupełnienia są zaznaczone kolorem czerwonym i będą obowiązywać w rekordach bibliograficznych opracowywanych w NUKAT od 1 stycznia 2006 r.Przykład opisu bibliograficznego książki (w przypadku jednego autora) Herbert, Zbigniew.. Strefa ISBN i sposobu uzyskania książki Zawartość poszczególnych stref (elementy obowiązkowe na3.. LITERATURA PODMIOTU 1.Opis bibliograficzny książki Niezbędne elementy opisu bibliograficznego książki: nazwisko i imię autora, pseudonim, tytuł dzieła, nazwa wydawnictwa, miejsce i rok wydania Przykłady: • Słowacki Juliusz, Kordian, Warszawa 1994 • Camus Albert, Dżuma, Warszawa 1983 2.Wzór opisu bibliograficznego książki..Komentarze

Brak komentarzy.