Przeczytaj tekst z którego usunięto 3 zdania wpisz w luki
Wpisz w każdą lukę (4.1.-4.4.). Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uwaga!. Uwaga!. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać4.. Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać .Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. jedno zdanie zostalo podane dodatkowo i nie pasuje do zadnej luki.Przeczytaj poniższy e-mail i uzupełnij luki (1-5) w tekście.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Uwaga!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.język angielski - uzupełnianie luk w tekście na poziomie podstawowym.. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Zadanie: 1 2 3.. Wpisz w luki 1-4 litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. literę, która oznacza brakujące zdanie (A-E) , tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga!. Steven Spielberg wasn't a good student, and his classmates often made fun of him.Przeczytaj poniższy tekst z którego usunięto 3 zdania.. Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.Uzupełnij luki 1-6 używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie..

Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.

brakujący fragment wypowiedzi, tak aby .Przeczytaj tekst uzupełnij po polsku luki 1 do 4 Zapisz .Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. literę, któ-rą oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.ZADANIE 5 Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Uwaga!. Odpowiedzi i arkusz CKE znajdziecie na naszej stroniePrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery fragmenty.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga!. FREUDE AM KOCHEN Meine Schwester, Katrin ist ein Kochtalent.Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM 8 Zadanie 8.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. A They were often caused by perfectly normal circumstances.Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki..

C.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

She aspired to become an actress fromPrzeczytaj ponizszy tekst, z ktorego usunieto 3 zdania.. Uzupełnij litery w lukach, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz w luki (1-4) litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). To najpopularniejszy wśród maturzystów język nowożytni.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Zadanie 7 Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uwaga!. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Język angielski - rozszerzenie - zdawali uczniowie w środę od godziny 11.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Uwaga!. Próbna matura 2017 z języka angielStrona 8 z 13 Zadanie 8.. Uzupelnij luki (1-3) w tekscie zdaniami podanymi ponizej (a-d) tak aby byl on spojny i logiczny.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania..

He ...Przeczytaj tekst, z którego usunięto 4 zdania.

Uwaga!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w luki 3.1.-3.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Zadanie 2. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. He .Trwa egzamin gimnazjalny 2016.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. EXAM TASK Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uzupełnij w lukach litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz znak X w kratkę obok jednej z .UNIT 11 OPEN TASKS PRACTICE for egzamin ósmoklasisty Zadanie 3.8 maja o godzinie 9 rozpocznie się matura 2017 z języka angielskiego.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Grandmas do all the cooking at this New York restaurantPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga!. Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst..

Przeczytaj ponizszy tekst, z ktorego usunieto 3 zdania.

Uwaga!. Wybierz w każdą lukę literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wpisz odpowiednie litery w luki.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. 2010-01-05 16:28:34; Przeczytaj poniższy tekst.Matura z języka angielskiego 2018 Rozumienie tekstu czytanego zadanie 7 - poziom podstawowy Zadane 7 (3 pkt) Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uzupełnij luki podanymi zdaniami tak aby tekst był spójny i logiczny.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Zakreśl literę A, B, C lub D.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Kliknij i odpowiedz.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. She's got long brown hair and a nice smilePrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Jedno nie pasuje do żadnego.. Uwaga: jeden fragment został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wybierz w luki litery, którymi oznaczono brakujące fragmenty (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uzyj wyrazów z ramki w odpowiedniej formie 2010-09-09 18:49:03; przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Wpisz w każdą lukę 8.1.-8.4. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz w każdą lukę (1.-4.).Komentarze

Brak komentarzy.