Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyjskiej
szt. wczesnochrześcijańskiej i bizantyjskiej - oceny Zamieszczone 23 czerwca 2019 przez a.sulikowska w kategorii egzaminy, zaliczenia - wyniki , studia stacjonarne Szanowni Państwo,Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyjskiej (3105-HSCHOWE) (semestr letni 2019/20) Wykładowca: Aleksandra Sulikowska-Bełczowska; Pomiń Nawigacja.. Decydujące dla powstania stylu był okres karoliński.. Nie jesteś zalogowany(a) (Zaloguj si .Przedstawione zostaną najważniejsze zabytki sztuki wczesnochrześcijańskiej, takie jak rzymskie katakumby czy mauzoleum Konstancji oraz sztuki bizantyjskiej.. JASTRZĘBOWSKA Elżbieta, „Sztuka wczesnochrześcijańska", Warszawa 2008 .. W drugiej części - na tle historii Kościoła i Cesarstwa Bizantyjskiego - przedstawione zostaną procesy prowincjonalizacji sztuki grecko-rzymskiej, ukształtowania się sztuki bizantyjskiej i najistotniejsze zagadnienia z jej historii: sztuka justyniańska, kryzys ikonoklastyczny, powstanie kanonu ikonograficznego i artystycznego, kult ikon .- potrafi rozpoznać różne rodzaje obiektów sztuki z zakresu historii sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyjskiej - potrafi przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację dzieł z zakresu historii sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyjskiej, stosując zastosowaniem typowe metody, w celu określenia ich znaczeń .Sztuka wczesnochrześcijańska, sztuka starochrześcijańska - sztuka pierwszych chrześcijan, wyrażająca ich przynależność religijną, powstająca w basenie Morza Śródziemnego.Przyjmowany zasięg czasowy jest różny..

... historia_sztuki_sztuka_bizantyjska.doc.

#bizancjum #sztuka #bizantyjska #historia #sztuki #maturazhistoriisztuki Test: sztuka wczesnochrześcijańska, bizantyjskaSztuka europejskiego średniowiecza, aż do schyłkowej fazy gotyku międzynarodowego jest sztuką symboli kierujących nasze myśli do świata obiektywnie istniejących wartości (dlatego trudno ją zrozumieć bez znajomości chrześcijańskiej ikonografii), a jej tematyka koncentruje się na relacji człowiek - Bóg.Zna dobrze terminologię z zakresu historii sztuki bizantyjskiej, potrafi wyszukać, analizować, informacje dotyczące dzieł sztuki z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, potrafi korzystać z literatury obcojęzycznej, dotyczącej zagadnień szczegółowych z historii sztuki.. 2 godz. lekcyjne 1.10 Powtórzenie wiadomości - przygotowanie do PK Praca kontrolna - Wstęp do historii sztuki.. 3105-HSCHOWE_2019/20LKW.. W najszerszym rozumieniu sztuka wczesnochrześcijańska obejmuje okres od II do VII wieku; w węższym, stosowanym m.in. przez André Grabara, obejmuje lata ok.Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyjskiej • Ochrona dóbr kultury • pliki użytkownika faustynus przechowywane w serwisie Chomikuj.pl..

).ppt- wpływów architektury bizantyjskiej.

ocena 5: bardzo dobra znajomość przedmiotu.25 października, godz. 18Zawiera on takie przedmioty, jak: historia sztuki bizantyjskiej i postbizantyjskiej, sztuka starożytna i wczesnochrześcijańska, ikonografia wczesnochrześcijańska i średniowiecza, architektura średniowieczna Polski, historia filozofii, historia rzemiosła artystycznego, metodologia historii sztuki, doktryny artystyczne, estetyka XX i XXI .Wymienić funkcje dzieł sztuki Dokonać klasyfikacji kompozycji plastycznych wg określonych kryteriów.. Rozwój sztuki tamtego czasu był ściśle związany z dziejami państwa, tak więc wyróżniamy, co najmniej, trzy okresy - wczesno-, średnio- i późnobizantyjski.. Karol Wielki został w 800 r. koronowany na cesarza, a tym samym zrównany rangą z cesarzem bizantyjskim i miał ambicję patronowania kościołowi łacińskiemu w całym dawnym cesarstwie zachodnim.Sztuka bizynatyjska pozostawała ona pod silnym wpływem sztuki starożytnej Grecji, jednak miała także swoje, charakterystyczne elementy.. Podobne teksty:sztuka wczesnochrześcijańska i bizantyjska; Test: sztuka wczesnochrześcijańska i bizantyjska..

19 pytań Historia sztuki vexcona.

Nawigacja.. Wprawdzie pierwsze dzieła sztuka o tematyce chrześcijańskiej powstały w katakumbach, ale za istotny początek sztuki średniowiecza przyjęto powstanie chrześcijańskich bazylik .historia sztuki wczesnochrześcijańska i bizantyjska • Historia sztuki • pliki użytkownika ingadarling przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • 6.. Część wschodniej kultury wczesnochrześcijańskiej posiada własne i odrębne cechy stylistyczne objawiające się poprzez przepych i koloryt, bogactwo i hieratyzm.. Prelegent scharakteryzuje także najistotniejsze zjawiska w sztuce tego okresu na wybranych przykładach malarstwa, rzeźby i architektury omawianych okresów.Przedstawione zostaną najważniejsze zabytki sztuki wczesnochrześcijańskiej, takie jak rzymskie katakumby czy mauzoleum Konstancji oraz sztuki bizantyjskiej.Ten styl architektury powstał, gdy Konstantyn Wielki podjął decyzję o całkowitej przebudowie miasta Bizancjum.charakterystyka sztuki romańskiej i gotyckiej Na fundamentach sztuki antycznej, wczesnochrześcijańskiej i bizantyjskiej wyrosła sztuka średniowiecza, czerpiąca z każdej ze sztuk co najlepsze.Oprócz wykładu kursowego dotyczącego historii sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyjskiej najchętniej prowadzi konwersatoria, które dotyczą praktycznych aspektów muzealnictwa i technologii malarstwa ikonowego, jak też zajęcia na temat cielesności/płci w sztuce i kulturze dawnej.Sztuka bizantyjska..

Rozróżnić funkcje przykładowych dzieł sztuki.

Strona główna.. Sztuka bizantyjska dzieli się na:Sztuka wczesnochrześcijańska Sztuka wczesnochrześcijańska / starochrześcijańska - sztuka pierwszych chrześcijan, wyrażająca ich przynależność religijną, powstająca w basenie Morza Śródziemnego.. W najszerszym rozumieniu sztuka wczesnochrześcijańska obejmuje okres od II do VII wieku n.e.; w węższym, stosowanym m.in. przez André .Wykład Dariusza Galewskiego w ramach cyklu „Kurs historii sztuki".. Przedstawione zostaną najważniejsze zabytki sztuki wczesnochrześcijańskiej, takie jak rzymskie katakumby czy mauzoleum Konstancji oraz sztuki bizantyjskiej.. Religia chrześcijańska wywodzi się z monoteistycznej religii judaistycznej.. Treść.. Jej zasady zostały zawarte w religijno‑historycznej księdze narodu żydowskiego - Starym Testamencie, a także w Nowym Testamencie obejmującym dzieje Chrystusa i pierwszych chrześcijan.. Rozpocznij testKanon dzieł sztuki bizantyjskiej, pytania uzupełniające do matury.. Za jej początek uważa się założenie Konstantynopola (330 rok), podział Cesarstwa w 395 roku lub czasy Justyniana (VI wiek), za koniec - rok 1453 - zdobycie Konstatynopola przez Turków.Hist.. Zasady chrześcijaństwa stały się powodem prześladowania jego .. Objęła tereny dzisiejszej Grecji, Macedonii Północnej, Bułgarii .HAUSSIG Hans-Wilhelm, „Historia kultury bizantyńskiej", Warszawa 1980.. Omówienie pracy kontrolnej.. Podoba się?. Kursy.. Przyjmowany zasięg czasowy jest różny.. Bieżący przedmiot.. Szukaj.. poleca 82 % 852 głosów..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt