Informatyka wikipedia wolna encyklopedia
Maszyny Matematyczne.. Funkcjonuje na zasadzie otwartych treści, co oznacza, że każdy może ją redagować.. Aktualnie posiadamy 99 haseł i 53 pliki.. Java jest językiem tworzenia programów źródłowych kompilowanych do kodu bajtowego, czyli postaci wykonywanej przez maszynę wirtualną.. Odnosi się do szeroko rozumianego związku pomiędzy technologiami informatycznymi i światem społecznym.Obejmuje między innymi web mining, reality mining, symulacje społeczeństw i boty społeczne.Przedmiotem zainteresowania badaczy jest także z jednej .Ontologia - formalna reprezentacja pewnej dziedziny wiedzy, na którą składa się zapis zbiorów pojęć (ang. concept) i relacji między nimi.Zapis ten tworzy schemat pojęciowy, który będąc opisem danej dziedziny wiedzy, może służyć jednocześnie jako podstawa do wnioskowania o właściwości opisywanych ontologią pojęć.Internetowa encyklopedia PWN - zawierająca ok. 200 tysięcy artykułów, haseł, ilustracji, kalendariów, tabel ze stale aktualizowanej bazy encyklopedycznej Wydawnictwa Naukowego PWN - to najlepsze źródło rzetelnej i wiarygodnej wiedzy.Java - Wikipedia, wolna encyklopedia.. Strona nie zawiera jednak haseł dotyczących gier komputerowych czy .Historia informatyki, w dzisiejszym znaczeniu tego wyrażenia, rozpoczyna się w latah 40.XX wieku, kiedy pojawiają się pierwsze kalkulatory służące m.in. do mehanizacji procesu dekryptażu szyfrogramuw niemieckiej maszyny szyfrowej Enigma.Są jednakże autoży, sięgający w pżeszłość aż do początkuw cywilizacji i upatrujący pierwocin informatyki (rozumianej po prostu jako dział .informatyka - Encyklopedia PWN..

To encyklopedia o informatyce i komputerach, którą każdy może współtworzyć!

Strona istnieje od 9 lutego 2009 roku.. Informatyka (niem.informatik, ang.computing) - nauka ścisła i techniczna o przetwarzaniu informacji oraz naturalnych i inżynierskich systemach obliczeniowych.Zajmuje się badaniem natury i metodologii obliczeń, opisem procesów algorytmicznych oraz tworzeniem sprzętu i programów komputerowych.. XX wieku.. Java - obiektowy język programowania stworzony przez grupę roboczą pod kierunkiem Jamesa Goslinga z firmy Sun Microsystems.. Istnieją różne próby definicji informatyki.Informatyka (wcześniej Maszyny Matematyczne) - najstarsze polskie profesjonalne czasopismo naukowo-techniczne o tematyce informatycznej obecne na rynku przez 35 lat.. Aktualnie posiadamy 99 haseł i 53 pliki.. Polska Wikipedia.. To encyklopedia o informatyce i komputerach, którą każdy może współtworzyć!. Czasopismo „Maszyny Matematyczne", z podtytułem Zastosowania w gospodarce i .Informatyka techniczna (ang.information technology) - dyscyplina w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych oraz kierunek studiów technicznych korzystająca z elektroniki, do projektowania, wytwarzania i eksploatacji sprzętu cyfrowego oraz z podstaw matematyki do projektowania i implementacji oprogramowania podstawowego i systemowego dla przetwarzania danych w systemach .Informatyka medyczna‎ (6 kategorii, 17 stron) Informatyka prawnicza ‎ (11 stron) Interakcja człowieka z komputerem ‎ (4 kategorie, 34 strony)Witaj w projekcie Informatyka Część Wikipedystów utworzyła ten projekt by skupić się na zadaniach związanych z Informatyką ..

Język cechuje się silnym typowaniem.Informatyka Wiki - wolna encyklopedia hostowana przez Wikię dotycząca informatyki i komputerów.

Oprócz haseł ściśle informatycznych strona dopuszcza także hasła związane z tematem nieco luźniej, np. dotyczących kultury internetu.. Strona istnieje od 9 lutego 2009 roku.. Ta strona i jej podstrony zawierają różne sugestie, wskazówki oraz zalecenia, które ułatwią i ujednolicą tworzenie oraz edytowanie artykułów związanych z tym tematem.Instalacja lub instalacja programu, instalacja oprogramowania - proces polegający na skopiowaniu plików aplikacji na dysk komputera użytkownika z jednoczesnym dostosowaniem parametrów instalowanego programu do potrzeb i warunków sprzętowych oraz środowiska systemu operacyjnego, a także zwykle odpowiednią modyfikację parametrów tego środowiska.Informatyka śledcza (ang. computer forensics) - obszar informatyki powiązany z naukami o bezpieczeństwie i naukami prawnymi, którego celem jest dostarczanie cyfrowych środków dowodowych.Często w sprawach popełnionych przestępstw lub nadużyć, ale także w celu odtworzenia stanu pierwotnego przy ustalaniu motywów działania sprawcy lub ofiary.Informatyka kwantowa - dziedzina łącząca informatykę i mechanikę kwantową, zajmująca się wykorzystaniem własności układów kwantowych do przesyłania i obróbki informacji (patrz też informacja kwantowaInformatyka prawnicza przeżywała dynamiczny rozwój w drugiej połowie lat 70. i pierwszej połowie lat 80..Komentarze

Brak komentarzy.