Karta pracy z tekstem źródłowym u źródeł demokracji i republiki
Karty pracy .. Zakres podstawowy .. Karta pracy.. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony .Demokracja (gr.. KARTA ATLANTYCKASerwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.. U źródeł demokracji i republiki , Rządzący i rządzeni , Poznać przeszłość , Historia i społeczeństwo , Szkoły ponadgimnazjalne , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.pl .. Karta pracy z tekstem źródłowym "U źródeł demokracji i republiki" - podsumowanie 139 kB Karty pracy Zaloguj się, żeby mieć dostęp do zasobów.. Rozwój demokracji szlacheckiej w Polsce 20.1 1 • wymienia najważniejsze przywileje .. źródeł • ocena wyników pracy ze źródłami .Program własny zajęć dodatkowych z historii dla uczniów klas IV-VI „Historia moją pasją" Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (DzU z 2012, poz.752 .- teksty źródłowe; - komputer podłączony do sieci globalnej, rzutnik, ekran, głośniki.. Zakres rozszerzony [s. 90] - plik pdfPakiet edukacyjny „Gramy w piktogramy" wspierający rozwijanie umiejętności matematycznych uczniów.. Na podstawie tekstów źródłowych odpowiedz na zamieszczone poniżej pytania..

Zapoznaj się z tekstem źródłowym, a następnie wykonaj polecenia.

U źródeł demokracji i republiki Karta pracy „Wolność starożytnych Greków" 392 KB.. „rządy ludu, ludowładztwo") - jeden z typów ustroju państwa, zakładający udział obywateli w sprawowaniu władzy.. Demokracja ma swój początek w starożytnej Grecji.Znaczący wkład w rozwój demokracji miał także Starożytny Rzym oraz kultura Zachodu (Europa, Ameryka Północna i Południowa).\ Poznać przeszłość \ Rządzący i rządzeni \ I.. Stworzona przez rewolucję francuską, wywodziła się z filozoficznych i politycznych nurtów Oświecenia (Rousseau, Wolter, Diderot).. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.. Zakres rozszerzony - plik pdf Kartkówka.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Odrabiamy.pl to serwis i aplikacja learningowa.. Aktualnie przeglądasz przedmiot: Historia Zadania i rozwiązania: Historia.. Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies.. Oznacza to, że prawa człowieka są 1. powrzechne są także : 2.przyrodzone - co oznacza, że przysługują każdemu od momentu narodzin..

Praca z tekstem źródłowym.

Dostęp dla zalogowanychDeklarację Karty 77 przygotowano w grudniu 1976, a ogłoszono 6 stycznia 1977 z podpisami 242 sygnatariuszy i datą 1 stycznia 1977.. Na wykonanie zadań masz 90 min.. Średniowiecze, Warszawa 1990, .. Praca z Kartą Pracy 4.. - wyjaśnia pojęcia: demokracja, demokracja ateńska, Zgromadzenie Ludowe (eklezja), republika, republika rzymska, senat .Rozdział 1 : U źródeł demokracji i republiki.. Środki dydaktyczne: teksty źródłowe, atlasy, podręczniki, vademecum maturzysty, karty pracy.. 2.Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela uchwalona 26 sierpnia 1789 r. przez Konstytuantę.. W tekście Karty wskazywano na ciągłe naruszanie przez władze komunistyczne gwarantowanych umowami międzynarodowymi praw człowieka, w tym prawa do wolności wypowiedzi, wolności religii, prawa do prywatności.Podziel klasę na 4 grupy i każdej z nich przydziel po jednym opisie konfliktu (załączniki nr 1-3).. Nasze publikacje dostępne są w internetowej księgarni oraz w naszej siedzibie oraz w wybranych księgarniach na terenie całego kraju.1.PRAWA CZŁOWIEKA - prawa ktore przysluguja kazdemu czlowiekowi niezaleznie od plci, wieku, wyksztalcenia, a wynikajace z samego faktu, iz jest sie czlowiekiem..

Pamiętaj o zasadach pracy ze źródłem historycznym.

Historia - od opowieści do nauki.. Przebieg zajęć: Faza wprowadzająca: Zapoznanie uczniów z celami zajęć.. Co roku przygotowujemy kilka wystaw.. Karta pracy z tekstem źródłowym "U źródeł demokracji i republiki" - podsumowanie, plik: karta-pracy-z-tekstem-zrodlowym-u-zrodel-demokracji-i-republiki-podsumowanie.doc (application/msword) Poznać przeszłośćI.. Praca indywidualna i grupowa Przebieg zajęć: Faza wprowadzająca: 1.. Przyjrzyjcie się i zważcie u siebie, w jaki to sposób w naszych czasach Bóg Zachód we Wschód przemienił;Zdjęcia źródeł historycznych.. Zakres rozszerzony - plik pdf Zadanie na stronie learningapps.org.. Czas pracy: 180 minut Liczba punktów do uzyskania: 50 MWO-R1_1P-122 2 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie Poziom rozszerzony CZĘŚĆ I - Test (20 punktów) Zadanie 1.WADY DEMOKRACJI - powolność działania - korupcja (łapówki, przekupstwa) - brak stabilności rządu - konflikty między siłami politycznymi oraz ich zwolennikami - zachwianie pierwotnych założeń demokracji np. Wolności szykanowanie za wiarę, sposób bycia:(- bardzo duża nie równość materialna - bezrobocie - znieczulica..

Ocena demokracji ateńskiej.

Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Metody i formy pracy: Elementy wykładu, praca z tekstem źródłowym, praca w grupach, drzewko decyzyjne.. Przebieg lekcji .. 1 z karty pracy; - przedstawiają materiał przygotowany w domu według schematu na temat .. związany z chrześcijańską demokracją, jedna z najważniejszych postaci dla Śląska i jego walki o przyłączenie do Polski.Praca z tekstami źródłowymi, materiałem ikonograficznym, kartograficznym, taśmą .. Nauczyciel odwołuje się do .• umiejętność pracy z tekstem źródłowym 9.. Rozwój reformacji i reforma Kościoła katolickiego 18.2 18.3 .. źródłowego 11.. Podsumowanie i ocena prac uczniów 5.. 1) wyjaśnia znaczenie pracy w życiu człowieka i dostrzega jej społeczny podział; 2) opisuje różne grupy społeczne, wskazując ich role w społeczeństwie; 3) podaje przykłady ważnych problemów współczesnej Polski, korzystając z różnych źródeł informacji (od osób dorosłych, z prasy, radia, telewizji, Internetu).Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Teksty źródłowe: T. Manteuffel, Historia powszechna.. Przeczytaj tekst źródłowy i zaznacz prawidłową odpowiedź.Publikujemy teksty źródłowe i montaże źródeł w kwartalniku historycznym „Karta" oraz w książkach i albumach.. Czynności organizacyjne (sprawdzenie obecności, podanie tematu i celu zajęć).. Zadanie 4.. Następnie każda grupa otrzymuje elementy rozsypanki (załącznik nr 4) i kopie karty pracy (za-łącznik nr 5).1 Kod ucznia KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU KONKURS Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZUJM II STOPIEŃ ELIMINACJI 2014/2015 Instrukcja dla ucznia: Zapoznaj się uważnie z zadaniami i wykonaj polecenia.. Karty pracyGeneza demokracji 1 PR V/13 Zapoznanie z pojęciem demokracji, głównymi fazami jej kształtowania się oraz analiza wpływu demokracji ateńskiej, rzymskiej, idei oświeceniowych na współczesną demokrację.. ZALETY DEMOKRACJI - wpływ obywateli na funkcjonowanie .PRACA KONTROLNA Z HISTORII.. Klasy IV-VI.. Trudno stwierdzić, co jest głównym czynnikiem sprawiającym, że ktoś lepiej, lub gorzej, uczy się historii.Karta pracy „Tradycja antycznej demokracji i republiki w późniejszych epokach", plik: karta-pracy-tradycja-antycznej-demokracji-i-republiki-w-pozniejszych-epokach.doc (application/msword) Poznać przeszłośćNa tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejkę z kodem.. Łączna suma punktów do zdobycia wynosi 40. Wojewódzka Komisja Konkursowa życzy Ci powodzenia.. Na tle tej cechy praw czlowieka wybuchaja konflikty poglądowe w kwestii aborcji i eutanazji .3.. Analiza tekstów źródłowych.. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora.. Każda grupa ma za zadanie przeczytać otrzymany tekst i odpowiedzieć na umieszczone w poleceniu pytania.. Karty pracy .. Karta pracy z tekstem źródłowym "Absolutyzm czy republika" -.. 80 KB.. W zadaniach nr.4 będziesz musiała wykorzystać wiedzę poza źródłową..Komentarze

Brak komentarzy.