Początki opozycji demokratycznej w polsce e podręcznik
Proszę zapoznać się z drugą częścią tematu w podręczniku.. OPRACOWANIE MATERIAŁU UWAGA: Ta część lekcji, poświęcona opracowaniu nowego materiału, będzie prowadzona przezPOCZĄTEK OPOZYCJI DEMOKRATYCZNEJ W POLSCEPoczątki opozycji demokratycznej w Polsce.. Wrzesień 1976r.Temat: Początki opozycji demokratycznej w Polsce.. Następstwem wydarzeń radomskich było pojawienie się zorganizowanej opozycji.. c. reakcją na podwyżkę cen były strajki, które wybuchły 25 VI 1976 r. w Radomiu, Ursusie i PłockuWczerwcu 1976r.. Przeczytaj tekst z podręcznika str. 202 - 205.. 5.Historia kl. VIII (środa 08.04.). poleca 85 % .. Wszystko miało miejsce, gdy na początku 1944r.. Nie przepisuj go do zeszytu: Sytuacja ekonomiczna Polski w latach 70., spowodowana polityką Edwarda Gierka: błędne inwestycje, zadłużenie zagraniczne, brak podstawowych produktów spożywczych (puste półki w sklepach i ogromne kolejki),Dzień dobry - temat dzisiejszej lekcji : Początki opozycji demokratycznej w Polsce.. Była to reakcja i nieuchronny rezultat wypadków roku 1968, wydarzeń w roku 1970 i 1976.. Polityka Gierka Papież w Polsce - 16 października 1978 r. - wybrano Karola Wojtyłę na papieża.. Kiedy i dlaczego powstał KOR?. DEMOKRACJA- forma stroju politycznego w państwie, w którym uznaje się wolę większości obywateli jako źródło władzy i przyznaje się im prawa i wolności gwarantuje sprawowanie tej władzy.Temat : Początki opozycji demokratycznej w Polsce.-przepisz do zeszytu Zeszyt ćwiczeń-na dobry początek ćw.1 str.88 ..

...Początki opozycji demokratycznej w Polsce.

kryzys w Polsce spowodowany błędnymi inwestycjami Edwarda Gierka, zadłużeniem zagranicznym oraz rozbudzonymi oczekiwaniami społeczeństwa; Ostatnie lata PRL.. Wprowadzenie stanu wojennego.. Powitanie uczniów.. Władze szybko wycofały się z podwyżek, uczestników protestów czekały jednak represje.. Rekapitulacja wtórna dotycząca wydarzeń marca 1968 r. Temat: Kształtowanie się opozycji demokratycznej w Polsce.. Przeczytaj temat w podręczniku z historii - str. 212 - 225.. - do zeszytuKształtowanie sie opozycji demokratycznej w Polsce.. Początki władzy komunistów w Polsce - notatka PKWN - Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego ZPP - Związek Patriotów Polskich CBKP - entralne iuro Komunistów Polskich KRN - Krajowa Rada Narodowa TRJN - Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej NRD - Niemiecka Republika Demokratyczna RFN - Republika Federalna Niemiec UPA - Ukraińska Powstańcza ArmiaTemat: Początki opozycji demokratycznej w Polsce.. Czerwiec 1976r.. Polska pod rządami Władysława Gomułki - lata 1956-1970 4.. Narodziny „Solidarności" 5.. W jakich miastach doszło do strajków i demonstracji w czerwcu 1976 roku?. - protesty robotnicze - były skutkiem ogłoszenia podniesienia cen.. Dekada Edwarda Gierka - Polska lat 70-ych XX wieku 5.. Przeczytaj temat w podręczniku (str.202- 206) lub obejrzyj lekcję na stronie:Historia 8 klasaTemat: Początki opozycji demokratycznej w Polsce - podręcznik str.202 - 206..

Temat: Początki opozycji demokratycznej w Polsce 1.

Jakie były przyczyny tego?. 06.1976 r. - podwyżka cen.. Pomoże Ci w tym podręcznik str. 202 i 203.. Zapoznajcie się z tematem lekcji podręcznik strony 202-206.. Wykonaj w zeszycie polecenia: a) przedstaw skutki protestów robotniczych w 1976r.. Czerwiec 1976 roku.. Upadek komunizmu w Polsce i powstanie III RzeczypospolitejRok później wybuchły strajki, które zmieniły bieg historii i były początkiem końca komunizmu w Europie.. Następnie obejrzyjcie materiał filmowy: https: .. Kształtowanie się opozycji a. w 1977 r. Komitet Obrony Robotników przekształcił się w Komitet Samoobrony6.. B. Zapisz pod tematem: 1.. Zapisujemy notatkę w zeszycie: - rozwój opozycji .. Władze odwołały podwyżki ale były represje wobec uczestników zajść, np. ścieżki zdrowia.16.04.2020r.. Prowadzone były w kilku miejscach, a ich rozpoczęcie i zakończenie odbyło się w siedzibie Urzędu Rady Ministrów PRL w .POLSKA KRAJEM DEMOKRATYCZNYM!. Będzie to sprawdzian online jako zadanie na classroom i będzie onKlasa 8 Data 16.04.2020 r. Przedmiot Historia Nauczyciel Monika Kapral Kontakt [email protected] Temat: Początki opozycji demokratycznej wTemat: Początki opozycji demokratycznej w Polsce..

Narodziny opozycji demokratycznej w Polsce 5.

Zanim przystąpię do piania, na sam początek wyjaśnię pojęcie demokracja.. Komitet Obrony Robotników (KOR) - organizował pomoc prawną i materialną dla represjonowanych robotników.. W 1976 roku na Wybrzeżu powstało z inicjatywy Zdzisława Najdera Polskie Porozumienie Niepodległościowe domagające się przywrócenia suwerenności i demokracji.E‑podręczniki to bezpłatne i dostępne dla wszystkich materiały edukacyjne.. We wrześniu 1976r.. Zapoznaj się z wiadomościami zamieszczonymi w podręczniku na str. 202 - 203.. Temat: (2020-04-27) Początki opozycji demokratycznej w Polsce.. Wyjaśnij skrót KOR.. Bezpośrednią przyczyną protestów w sierpniu 1980 roku stały się podwyżki cen, które wywołały strajki w największych zakładach produkcyjnych w całej Polsce.. Upadek komunizmu w Europie 5.. Odpowiedz w zeszycie na poniższe pytania: 1.. Zapisz temat w zeszycie.. powstał Komitet Obrony Robotników (KOR), którego głównymi działaczami byli m.in.: Mirosław Chojecki, Jacek Kuroń i .Temat: Początki opozycji demokratycznej w Polsce lekcja 05.05 Podręcznik str. 202-206 Nacobezu str. 202 oraz uczeń - wyjaśnia znaczenie terminów: Czerwiec '76, spekulacja, Komitet Obrony Robotników (KOR), Wolne Związki Zawodowe (WZZ), tajny współpracownik (TW)Temat: Początki opozycji demokratycznej w Polsce..

Narodziny opozycji demokratycznej w Polsce.

b) opisz działalność Komitetu Obrony Robotników.Okrągły Stół - negocjacje prowadzone od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 przez przedstawicieli władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, demokratycznej opozycji oraz stron kościelnych (przedstawiciele Kościoła katolickiego i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego).. Sprawdzenie obecności.. nastąpiły protesty robocze, tzw. „wydarzenia w Ursusie i Radomiu".. Przeczytaj poniższy materiał.. 3. Podaj dwa skutki tych wydarzeń.. Kryzys społeczno-gospodarczy w 1976 r. a. po pierwszych korzystnych latach rządów Edwarda Gierka sytuacja gospodarcza zaczęła się pogarszać.. b. władze podjęły decyzję o znacznych podwyżkach cen na niektóre towary.. Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO) październik 1978 r. - kardynał Wojtyła3 CZĘŚĆ PORZĄDKOWO-ORGANIZACYJNA 5 min.. KRN podjął decyzję o wysłaniu do Moskwy delegacji, w celu nawiązania współpracy z ZPP.. Podjęte przez przedstawicieli KRN rozmowy ze Stalinem i ZPP, doprowadziły do uznania KRN za jedyny ośrodek kierujący walką z .Kontynuujemy ostatni temat (Początki opozycji demokratycznej w Polsce) Dziś mamy do omówienia dwa zagadnienia: rozwój opozycji.. Stan wojenny w Polsce 5.. Podręcznik str. 206 napisz w zeszycie co wydarzyło się 16 października 1978 - Kim była postać związana z tym wydarzeniem?. Reakcja społeczeństwa.. Strajki i demonstracje gł.. Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, przy współpracy z Centrum Informatycznym Edukacji (CIE) realizują projekt grantowy „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość".Notatka Czerwiec 1976 r. - protesty robotnicze spowodowane ogłoszeniem podniesienia cen.. 14 sierpnia przerwano pracę w Stoczni Gdańskiej.Zorganizowane formy zaczęła przyjmować polska opozycja w latach siedemdziesiątych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt