Przeczytaj tekst wybierz poprawne uzupełnienie luk 1 4 wybierz literę a b albo c
Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. Teen TV, Saturday 10.00-12.00 10.00 -11.00 'Facts About Us' - a .Przeczytaj tekst.. Wybierz odpowiednią literę (A-F) obok każdej luki .Przeczytaj tekst, A następnie uzupełnij luki poprawna forma czasownika -Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery .Przeczytaj tekst.. Wybierz poprawne.. (0-3) Przeczytaj tekst.. Uzupełnij luki 1, wybierając jedną z podanych możliwości a, b lub c, tak aby otrzymać logiczny, spójny i poprawny językowo tekst.. A. before B. give C. immediately D. next E. share F. usuallyZobacz 1 odpowiedź na pytanie: Przeczytaj tekst.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Literą K oznaczono punkt o współrzędnej A / B. A.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Uwaga!. 2013-01-06 12:38:11 Angielski - Przeczytaj tekst i wybierz odpowiedź a lub b 2017-03-29 20:40:06 Angielski - Przeczytaj tekst i wybierz odpowiednią odpowiedź?. Uwaga!. Przeczytaj tekst.. (0-4) Przeczytaj teksty.. (0-1) Na osi liczbowej literami K i L oznaczono dwa punkty.. Tekst w załączniku.Przeczytaj tekst.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. uzupełnienie luk 1-3.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki..

Wybierz poprawne uzupełnienie luk 11.1 ...B. 5 Przeczytaj tekst.

Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Uwaga!. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 2.1.-2.3.. Uzupełnij zdania 13.1.-13.4.Przeczytaj tekst i wybierz właściwe odpowiedzi (a,b lub c)?. _____ Monday to Saturday.Przeczytaj tekst.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4 .wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 10.1.-10.3.. (0-4) Przeczytaj teksty.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk.. (0-4) Przeczytaj tekst.. Uwaga!. 2012-04-10 19:15:585 Przeczytaj tekst.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk.. Więcej zadań sprawdzających środków językowych znajdziesz na stronach Przeczytaj poniższy tekst.. Let's meet at 7.30 in front of the school to sign Dear parents,Zwykle każda luka dotyczy innego zagadnienia.. Zakreśl literę A, B albo C. Wzadaniach 8.1.-8.4. zpodanych odpowiedzi wybierz właściwą,zgodną z treścią tekstów.. Zakreśl literę A,B albo C.. 8. egg in the fridge .Przeczytaj tekst.. uzupełnienie luk 1-3.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.Przeczytaj tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 1.-3.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4.. W zadaniach 7.1.. Uwaga!.

Wybierz poprawne uzupełnienie luk ( 1-4 ).

Zakreśl literę a,b albo c.. Wybierz poprawne.. (0-4) Przeczytaj tekst.. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. Teen TV, Saturday 10.00-12.00 10.00 -11.00 'Facts About Us' - a .Przeczytaj tekst.. Wybierz liczbę spośród oznaczonych literami A i B oraz liczbę spośród oznaczonych literami C i D.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4.. A. estación B. fin C. final D. llama E. parada F. responde Mensaje De: MercedesZadanie 7 (0-4) Przeczytaj teksty.. W wypowiedzeniu Pragnienie sławy nie jest godne potępienia występuje orzeczenie A/B , które odnosi się do podmiotu wyrażonego rzeczownikiem C/D.Dokończ zdanie.Przeczytaj tekst.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. (3 pkt) Przeczytaj tekst.. Zakreśl literę A,B lub C.Zadanie 12.. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk (12.1.-12.3.).. - 7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstów.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Wybierz odpowiednią literę (A-F) obok każdej luki.. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luk 7.1.-7.4.Zakreśl literę A, B lub C. Lieber Markus, wie geht es Dir?.

Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-3.

Uwaga!. Uzupełnij zdania.. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luki 1-5.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. 400 B. 500Zadanie 8.. 254 i 3,34 Zadanie 15.. Poproś współpasażera o pomoc.Zadanie 1 Przeczytaj opisy dań (A-C) oraz pytania dotyczące tych opisów (1-4).. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o wybierz właściwe uzupełnienia luk i wpisz a b lub c. Temparatura np. bryły lodu .Kliknij tutaj, 👆 aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Przeczytaj tekst.. Wybierz poprawne uzupełnienia luk 11.1-11.4.. Zakreśl literę: A,B lub C..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt