Choroby genetyczne człowieka karta pracy

choroby genetyczne człowieka karta pracy.pdf

Zmutowany allel jest zwykle recesywny.. Grupy krwi KARTA PRACY.. Choroby genetyczne są wrodzone, a towarzyszące im nieprawidłowości są często wykrywalne już we wczesnym okresie życia, płodowego lub zaraz po urodzeniu.Choroby genetyczne dzielą się na .. Większość chorób genetycznych jest wywołana mutacjami w pojedynczych genach.. Rozwini ęcie.. Fenyloketonuria Zadanie 25.Sprawdź dostępne badania genetyczne Choroby genetyczne możemy podzielić na trzy główne grupy: choroby jednogenowe, zespoły aberracji chromosomowych, choroby wieloczynnikowe.. Powyższe procesy powodują zaburzenie prawidłowej struktury oraz funkcjonowania organizmu.. Układ rozrodczy człowieka: CYKL MIESIĘCZNY KOBIETY - tekst wprowadzający + KARTA PRACY 1 (tabela do nauki) + KARTA PRACY 2 (zadania)W pliku znajduje się karta pracy do lekcji dziesiątej; zawiera tabelę do uzupełnienia dotyczącą chorób genetycznych człowieka.. Genetyka.. Podaj przykład takiej choroby genetycznej człowieka, której objawy mogą być łagodzone dzięki zastosowaniu specjalnie dobranej diety, o ile ta choroba zostanie odpowiednio wcześnie rozpoznana.. Pojawia się raz na 2500 urodzeń.Choroby genetyczne to niejednorodna grupa chorób spowodowanych nieprawidłową budową lub liczbą genów albo chromosomów.. Czynnikami inicjującymi chorobę są: (1) wstrząsy i przeżycia psychiczne, (2) uszkodzenia skóry, (3) nadmierna ekspozycja na UV.Choroby genetyczne, zwane także dziedzicznymi są schorzeniami, których główną przyczyną są zmiany i uszkodzenia genów..

choroby genetyczne człowieka tabela.

Karta pracy A Choroby genetyczne człowieka .. Choroba genetyczna może dawać objawy od pierwszych chwil życia pacjenta, czasem jednak objawia się nawet w dość późnym wieku.Choroby genetycznie uwarunkowane powstają na skutek mutacji genów lub zaburzenia liczby lub budowy chromosomów.. Chorobę dziedziczy się w sposób autosomalny i nie jest sprzężona z płcią, najczęściej występuje w regionie Afryki i generalnie u mulatów oraz Afroamerykanów.Choroby genetyczne wciąż budzą niepokój, bo mimo postępu medycyny niewiele o nich wiemy.Choroby rzadkie (sieroce) to schorzenia, na które zapada mniej niż 5 osób na 10 tys. mieszkańców.U ich podłoża występuje defekt genetyczny, który sprawia, że organizm - najczęściej już od urodzenia - nie wytwarza lub gromadzi w nadmiarze substancje niezbędne do prawidłowego .Scenariusz lekcji 5.. 35-37) czynniki służące zdrowiu; Karta pracy 51/4 (poz. 1) - Dbamy o zdrowie poznajemy lekarzy różnych specjalności; Karta pracy 65/7 (poz. 2) - Pierwsza pomoc jak wykonać telefon alarmowy; Karta pracy 70/7 (poz.2.. Temat: Dziedziczenie cech monogenowych u człowieka cz.II.. Dopytaj ; Obserwuj Zgłoś nadużycie!. Większość cech człowieka zależy od zespołów genów (dziedziczenie wielogenowe)..

Choroby genetyczne człowieka.

Nauczyciel rozdaje arkusze KARTY PRACY cz. I i prosi uczniów o uzupełnienie zapisów (5 minut).. Albinizm.Choroby genetyczne człowieka Dziedziczność jest to zdolność przekazywania cech zarówno anatomicznych, jak i fizjologicznych, przez organizmy macierzyste potomstwu.. Biologia na czasie.. Układ oddechowy człowieka: Układ oddechowy - KARTA PRACY zadania łatwiejsze .. Dopasuj do choroby jej .Choroby genetyczne człowieka Genetyka człowieka Genetyka człowieka Chromosomowa teoria dziedziczenia Morgana Zastosowanie genetyki.. Po gimnazjum.. Choroby genetyczne, spowodowane zmianami pojedynczych genów, występują u ok. 2,5% populacji.. Jeżeli występuje w populacji 1 raz na 100 alleli, to prawdopodobieństwo zachorowania na chorobę, którą on warunkuje, wynosi 1:10 000.Zadania genetyczne - KARTA PRACY nr 4 .. Choroby genetyczne człowieka spowodowane mutacjami genowymi .. Na zakończenie karty pracy przewidziany jest sprawdzian pisemny.Organizm zmodyfikowany genetycznie, GMO (od ang. genetically modified organism) - organizm, którego genom został zmieniony metodami inżynierii genetycznej w celu uzyskania nowych cech fizjologicznych (lub zmiany istniejących).Pierwszy GMO został stworzony w 1973 roku, a pierwsze próby polowe miały miejsce w 1986 roku i dotyczyły tytoniu.. Pierwsze komercyjne rośliny zmodyfikowane ..

"choroby genetyczne człowieka-karty pracy" Pobierz jpg.

Autor rozwiązania.. 8 pkt.). W związku z tym dochodzi do infekcji i nieprawidłowej pracy płuc, a także zapalenia oraz niewydolności trzustki.. Choroby przenoszone przez geny z pokolenia na pokolenie, nazywane są chorobami dziedzicznymi.Choroby genetyczne człowieka to ogromna grupa znanych i wciąż poznawanych zaburzeń.. Ćwiczenie nr 2 (19-20.10.2020) 1.. Zadania genetyczne .1.. Jednym z elementów diagnostyki chorób genetycznych, poza badaniem lekarskim i badaniami dodatkowymi, są testy genetyczne.Choroby genetyczne człowieka - grupa chorób uwarunkowanych genetycznie występujących u człowieka; upośledzające sprawność życiową, powodujące odchylenia od stanu prawidłowego (statystycznej normy), które mogą być przekazywane jako cecha dziedziczna z pokolenia na pokolenie lub powstawać de novo na skutek zmian i zaburzeń w mechanizmach przekazywania cech dziedzicznych.Niemniej jednak czynniki genetyczne również muszą odgrywać rolę, bowiem istnieje dużo większe prawdopodobieństwo zachorowania, gdy choroba już się pojawiła w rodzinie.. (1 pkt) Niektóre choroby genetyczne u ludzi można zdiagnozować już w pierwszych dniach życia dziecka.. Po gimnazjum.. "Choroby genetyczne człowieka" - karty pracy, plik: scenariusz-lekcji-5-choroby-genetyczne-czlowieka-karty-pracy.doc (application/msword) Biologia na czasie ZPInaczej zwłóknienie torbielowate, uwarunkowana genetycznie choroba, która doprowadza do zmian w układzie oddechowym oraz układzie pokarmowym..

Choroby genetyczne jednogenowe.

od Kubante 21.11.2014 Zaloguj się by dodać komentarz Odpowiedź .Temat: Choroby genetyczne człowieka Umiem: o dokonać podziału chorób genetycznych o wymienić nazwy tych chorób i opisać ich cechy charakterystyczne o dokonać analizy kariotypów i na ich podstawie rozpoznać chorobę chromosomalną Choroba genetyczna - zmieniony jest materiał genetyczny w każdej komórce organizmu: 1. wieloczynnikowe (wielogenowe) 2. chromosomalne 3. jednogenowe .Karty pracy ucznia uzupełniają podręcznik autorstwa E. Bonar, W. Krzeszowiec-Jeleń, S. Czachorowskiego Biologia na czasie , dopuszczony do użytku szkolnego i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych• charakteryzuje choroby chromosomalne z uwzględnieniem zmian w kariotypie, objawów i leczenia • rozróżnia wybrane choroby genetyczne W trakcie realizowania karty pracy wiedza i umiejętności ucznia sprawdzane będą w formie odpowiedzi ustnych i kartkówek.. Jedną z częściej występujących chorób genetycznych człowieka jest mukowiscydoza - choroba jednogenowa, warunkowana przez nieprawidłowy, recesywny allel m.. Od kilku lat także trenerka fitness propagująca aktywność fizyczną i .Choroby układu krwionośnego KARTA PRACY.. Układ oddechowy - KARTA PRACY zadania łatwe i trudne.. Nauczyciel.. Materiał genetyczny, który przekazywany jest potomstwu może być obciążony ryzykiem wystąpienia choroby.Ta choroba genetyczna to wrodzona niedokrwistość, która spowodowana jest wadliwą budową hemoglobiny.. Uwarunkowania genetyczne grup krwi i czynnika Rh u człowieka.. Nauczycielka biologii i przyrody z pięcioletnim stażem.. Jednogenowo dziedziczone są niektóre choroby genetyczne.• Jakie choroby genetyczne ju ż poznali ście?. Maturalne karty pracy część 1.. Należy pamiętać o tym, że choroby genetyczne są schorzeniami wrodzonymi i są one bardzo często w dzisiejszych czasach wykrywane już w życiu płodowym.przyrządy lekarskie, lekarze, choroby, pomieszczenia, leki, badania, ubrania; Dodawanie do 20 - Ukryte hasło (ćw.. Rodzicom, z których ojciec był chory na mukowiscydozę a matka była zdrowa, urodziło się troje dzieci: jedno chore i dwoje zdrowych.Choroby genetyczne rozwijają się z powodu nieprawidłowej budowy lub też liczby genów lub chromosomów.. Uczniowie pracuj ą indywidualnie, korzystaj ąc z podr ęcznika do biologii (B. Klimuszko, Jedność i ró żnorodno ść świata żywego , kl. III, s. 54).. Wejściówka z tematyki ćwiczenia Nr 2 (max.. Dany organizm może przekazać swojemu potomstwu skłonność do pewnych chorób lub też odporność na nie.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!6.. Należą do nich m.in. barwa oczu, barwa i struktura włosów, kształt uszu, prawo- i leworęczność, wzrost, masa ciała, inteligencja, stężenie cholesterolu we krwi.. Imię i nazwisko Data Klasa.. Więcej informacji.. Genetyka człowieka ..Komentarze

Brak komentarzy.