Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej
Jak wygląda program .W Centrum Interwencji Kryzysowej pracuje się w oparciu o tradycyjny, sześcioetapowy model interwencji kryzysowej oraz nowatorski model CISM (critical incydent stress management), rekomendowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych.. Zapoznanie uczestników z teoretycznymi podstawami profesjonalnej interwencji.. Kontakt z klientem w interwencji kryzysowej.. PROCES INTERWENCJI KRYZYSOWEJ (12 godz.) Sześcioetapowy przebieg interwencji kryzysowej.. Cechy osób prowadzących interwencję kryzysową.. Budowanie kontaktu z dziećmi i młodzieżą w interwencji kryzysowej.. 2.Zapewnienie bezpieczeństwa- minimalizacja fizycznych i psychicznych zagrożeń dla klienta i innych osób.. Budowanie kontaktu z dziećmi i młodzieżą w interwencji kryzysowej.. Ocena natężenia kryzysu w interwencji kryzysowej.. Ocena sposobu funkcjonowania klienta w interwencji kryzysowej.sześcioetapowy model interwencji kryzysowej - wstęp do rozwiązywania problemów klienta; identyfikacja i stymulacja zasobów osobistych użytecznych w interwencji kryzysowej; Szkolenie adresowane jest do osób pracujących z ludźmi w kryzysie lub zainteresowanych tą formą pomagania .Interwencja kryzysowa - szkolenie zaawansowane.. Ocena natężenia kryzysu w interwencji kryzysowej.. Etap 1: Zdefiniowanie problemu .. Cechy osób prowadzących interwencję kryzysową..

Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej.

Rówieśnicza i branżowa interwencja kryzysowa 7.. 8.Interwencja kryzysowa i jej modele.. Ważne, aby podejmując się pomocy osobie w kryzysie, mieć na uwadze następujące zasady:3.. Ocena natężenia kryzysu w interwencji kryzysowej.. Doskonalenie praktycznych umiejętności przydatnych w interwencji kryzysowej.. Podstawowe umiejetności prowadzenia interwencji kryzysowej.. Charakterystyka sprawcy i ofiary przemocy.. Podstawowe umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej - narzędzia i techniki.. Arkusz Oceny Selekcyjnej.. Interwencja kryzysowa, a diagnostyka psychiatryczna 10.. Ocena natężenia kryzysu w interwencji kryzysowej.. 30 godzin lekcyjnych/czw i pt od 9.00-18.00,w sb od 8.30-13.00 .1.. Ocena sposobu funkcjonowania klienta w interwencji kryzysowej.. Budowanie kontaktu z dziećmi i młodzieżą w interwencji kryzysowej.. Nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności: a) oceny głębokości kryzysu.. Ocena natężenia kryzysu w interwencji kryzysowej.. Cechy osób prowadzących interwencję kryzysową.. Ocena natężenia kryzysu w interwencji kryzysowej.. Kluczowa rola dyrektora i nauczyciela w interwencji kryzysowej wobec ucznia i rodziny .SZEŚCIOETAPOWY MODEL INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 1.Zdefiniowanie problemu- z punktu widzenia klienta.. Arkusz Oceny Selekcyjnej..

Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej 5.

Wojciech Szlagura: psycholog kliniczny z doświadczeniem w zakresie organizacji służb społecznych, interwencji kryzysowej, zarządzania i edukacji.W latach 1990 .. Jak zapewniać wsparcie?. Współpraca interdyscyplinarna z mediami w interwencji kryzysowej 8.. System oceny selekcyjnej.. Świat przeżyć ofiary, sprawcy i świadka.. Charakterystyka funkcjonowania dzieci i młodzieży w sytuacji kryzysu.. kryzysowej.. Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej.. Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej; Jak definiować problem?. Ocena sposobu funkcjonowania klienta w interwencji kryzysowej.. Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej 5.. Jak zapewnić bezpieczeństwo w kontakcie bezpośrednim i online?. Kryzys, sytuacja kryzysowa: - Interwencja kryzysowa.. Podstawowe umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej.. Współpraca interdyscyplinarna z mediami w interwencji kryzysowej 8.. Interwencja kryzysowa i jej modele.. - Żałoba dzieci i ludzi dorosłych.. - Rozpoznanie i ocena kryzysu.. SZEŚCIOETAPOWY MODEL INTERWENCJI KRYZYSOWEJ (Gilliland, James, 2006) OCENIANIE - nieustająca ocena aktualnego stanu pacjenta i stopnia natężenia kryzysu - strategia przewijająca się przez cały etap interwencji.Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej Model Jamesa, Gillianda (2004) Ujmuje przebieg interwencji w 6 etapach, obejmujących dwutorowe, równoległe oddziaływania interwencyjne polegające na wysłuchaniu klienta oraz działaniu i nakłanianiu klienta do działania.Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej - polskie „procedury" interwencji kryzysowej..

11.Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej.

Podstawowe umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej.. Metody prowadzenia rozmowy wspomagające interwencję kryzysową; 4.postaw prawnych interwencji kryzysowej.. Ocena sposobu funkcjonowania klienta w interwencji kryzysowej.. Ocena sposobu funkcjonowania klienta w interwencji kryzysowej.. Kryzys straty i żałoby: - Schemat rozmowy z osobą po stracie.. Działanie w interwencji kryzysowej.. Kontakt z klientem w interwencji kryzysowej.. Dobrze przeprowadzona interwencja kryzysowa ogranicza rozpijanie się po kryzysie o 74%, a .Podstawowe umiejetności prowadzenia interwencji kryzysowej.. Interwencja kryzysowa i jej modele.. Procedury postępowania w interwencji kryzysowej 9.. Arkusz Oceny Selekcyjnej.. Prowadenie interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży po .1.. Działanie w interwencji kryzysowej.. Prowadzenie interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży po .Klasyczny model interwencji kryzysowej polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, zredukowaniu lęku.. Ocena sposobu funkcjonowania klienta w interwencji kryzysowej.. Anna Czerniejewska Interwencja kryzysowa polega4..

12.Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej.

SPOSOBY ZAPOBIEGANIA KRYZYSOM (15 godz.) Zmiana postrzegania, samorealizacja, praca z ciałem,Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej.. Szkolenie zaawansowane jest przeznaczone dla psychologów, pedagogów, terapeutów oraz dla studentów psychologii, pedagogiki, medycyny i kierunków pokrewnych, które ukończyły kurs podstawowy i pragną pogłębić swoje umiejętności w zakresie interwencji kryzysowej.Informacje dodatkowe: OŚRODEK KSZTAŁCENIA PSYCHOLOGÓW KLINICZNYCH PRZY CSK IS UM W ŁODZI ZAPRASZA NA SZKOLENIE "Interwencja kryzysowa - podstawy profesjonalnej praktyki" Kiedy i gdzie?. Techniki redukcji stresu i relaksacja w interwencji kryzysowej 6. b) konstruowanie adekwatnych procedur interwencyjnych.. Terapeuta powinien być empatyczny, autentyczny i akceptować klienta.. Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej.. Objawy zespołu ASD i PTDS u dzieci i młodzieży.. Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej.. Model interwencji kryzysowej CISM - amerykańskie „procedury" interwencji kryzysowej, zalecane przez ONZ.. Interwencja kryzysowa, a .Członek Zarządu Sekcji Naukowej Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.. 9,10,11 kwietnia 2015 (czw, pt, sb) - Łódź, ul. Czechosłowacka 8/10 Szpital Psychiatryczny, sala wykładowa 304 W jakim wymiarze godzin?. Kryzys przemocy- psychicznej, fizycznej, seksualnej.. System Oceny .. Procedury postępowania w interwencji kryzysowej 9.2.. W interwencji kryzysowej istotne jest empatyczne, a zarazem praktyczne odpowiedzenie na potrzeby osoby w kryzysie.. Jako absolwent studiów:Interwencja kryzysowa, jako forma pomocy psychologicznej, polega na kontakcie terapeutycznym, skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys, czasowo ograniczonym, w którym dochodzi do konfrontacji osoby z kryzysem i do jego rozwiązania.Redukcja symptomów i przywrócenie równowagi psychicznej zapobiega dalszej dezorganizacji (W. Badura-Madej, 1996).teorie i modele interwencji kryzysowej; podstawowe umiejętności i narzędzia interwencyjne; pierwszy kontakt z osobą w kryzysie; budowanie i rozwijanie relacji z osobą w kryzysie; zasady pracy z osobami w interwencji kryzysowej; sześcioetapowy model interwencji kryzysowej - wstęp do rozwiązywania problemów klientaPodstawy psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej Kontakt ze sobą - wgląd we własne procesy psychiczne, komunikowanie się w pomaganiu, podstawowe zmienne relacyjne w procesie pomagania, kryzys - definicja i dynamika, "wewnętrzna mapa" interwenta a efektywność pomagania, analiza własnych zasobów i deficytów w kontekście interwencji kryzysowej, główne teorie kryzysu, ocena stanu .MODELE INTERWENCJI KRYZYSOWEJ (10 godz.) Model równowagi, Model poznawczy, Model przemiany społecznej.. Model interwencji kryzysowej CISM 6.. Rówieśnicza i branżowa interwencja kryzysowa.. 3.Wspieranie- uświadomienie klientowi, iż prowadzący jest osobą .Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej.. Zjawisko wyuczonej bezradności.2.. Rówieśnicza i branżowa interwencja kryzysowa 7..Komentarze

Brak komentarzy.