Jak napisać uzasadnienie wniosku o zmianę imienia
1 pkt 1 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 10) - ośmieszający charakter nazwiska stanowi ważny powód w rozumieniu art. 4 ust.. Pamiętaj, że: osoba mieszkająca za granicą może złożyć wniosek za pośrednictwem Konsula Rzeczypospolitej Polskiej, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.. Odnośnik do posta.. 1 ustawy, uzasadniający jego zmianę.inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia.. Chciałbym nosić nazwisko panieńskie mojej mamy, konieczna więc byłaby zmiana nazwiska.. Wskazuje się wtedy we wniosku kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.W tej sytuacji kierownik urzędu stanu cywilnego powinien wydać decyzję, w której zmienia imię albo decyzję o odmowie zmiany imienia ("odmowa wyrażenia zgody na zmianę imienia", o jakiej mowa w przepisie jest dość nieprecyzyjnym terminem).. Witam, potrzebuję dobre, i szczegółowe uzasadnienie dot.. Odziedziczyłem je bowiem po ojcu, który właściwie jest dla mnie obcym człowiekiem - od dzieciństwa źle mnie traktował; sprawił mi wiele bólu i cierpienia.. W roku 2008/2009 społeczność szkolnaWniosek o zmianę imienia i nazwiska składa się do właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego.. W maju tego roku moja córka zawarła związek małżeński i przybrała nazwisko swojego męża..

Wniosek o uzasadnienie wyroku - termin.

Uzu­peł­ni­asz wniosek, zgod­nie z instrukcją, a następ­nie składasz do wybranego kierown­i­ka Urzę­du Stanu Cywilnego.. Jeśli ktoś mieszka za granicą, to wniosek może złożyć za pośrednictwem konsula.. W uzasadnieniu wystarczy pewnie to, co napisałaś, tzn. że funkcjonujesz pod drugim imieniem i chciałabyś zamienić kolejność imion.. Ponadto dotychczasowa nazwa wielkorotnie była przyczyną kłopotliwych sytuacji, a w .nagłówek „Wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty", warunki spłaty zadłużenia, uzasadnienie wniosku.. W lutym tego roku skończę 18 lat.. Należy jednak zaznaczyć, że jest to możliwe jedynie z ważnych powodów.. W przypadku zmiany imienia lub nazwiska dziecka małoletniego, wniosek składa jego przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun prawny).jak uzasadnić wniosek zmiany imienia Zaloguj .. Czyli w tym wniosku o zmianę imienia możesz napisać np. że wszyscy nazywają Cię inaczej i jest to powodem wielu nieporozumień etc .. Otwierasz wzór wniosku o zmi­anę nazwiska (imienia) ze strony rzą­dowej.. Wkrótce obchodzić będziemy setną rocznicę jej istnienia.. Termin do wniesienia w/w wniosku wynosi 7 dni.Zmiany imienia i nazwiska można dokonać na pisemny wniosek osoby zainteresowanej do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego..

ZOBACZ PODOBNE » ...Uzasadnienie wniosku o zmianę nazwiska .

Ustawa o zmianie imienia i nazwiska nie zawiera osobnych regulacji dotyczących procedury wzruszenia niepasującego wnioskodawcy rozstrzygnięcia.. zm.) wynosi 25 €.Wniosek o zmianę imienia, nazwiska - Wzór, Druk.. Chodzi o to, aby uzasadni ć, dlaczego dotychczasowe nazwisko nie odpowiada i z jakich przyczyn ma by ć zmienione na inne, np. zmiana z nazwiska „Adam" na nazwisko „Nowak" mo Ŝe by ć uzasadniona tym, Ŝe nazwisko ma form ę .Wprowadzone zmiany stanowią, że wniosek o uzasadnienie orzeczenia sądowego (wyroku, postanowienia, zarządzenia) będzie podlegał opłacie w wysokości aż 100 zł.. Nie oznacza jednak, że w razie odmowy nie można nic ze sprawą zrobić.Aby ubiegać się o zmianę imienia lub nazwiska należy osobiście złożyć wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu wnioskodawcy..

#6 Jak napisać wniosek o zmianę imienia/ nazwiska?

Kategoria: Druki, formularze: Data dodania: 28 lutego 2017: Pobierz wzór PDF (73.34 KB) Liczba pobrań: 5245 Pobierz druk PDF (54.29 KB) Liczba pobrań: 3395 Komentarze (0) 3 + 5 = ?. Złożenie wniosku o zmianę imienia w urzędzie konsularnym podlega opłacie konsularnej, która stosownie do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z 14 sierpnia 2003 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 156, poz. 1530 z późn.. Jak mógłbym uzasadnić w tych okolicznościach wniosek o zmianę .Wniosek o administracyjną zmianę imienia i nazwiska możesz złożyć jeśli Twoje dane nie zmieniły się w wyniku np. zawarcia małżeństwa lub złożenia oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego, a mimo to chcesz z pewnych względów zmienić imię lub nazwisko.Opłata skarbowa od wniosku o wydanie decyzji o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion) wynosi 37 zł..

Wniosek o zmianę nazwiska.

W tym czasie mąż jej zmienił nazwisko na inne.Doręczanie pism stronie posiadającej pełnomocnika 27 Kwietnia 2006Uważam, że sąd powinien przysłać mi uzasadnienie lub napisać, że wysyła je do pełnomocnika, bo mnie się nie należy w takiej sytuacji.Chcę napisać apelację sama, a żeby ją (.).. W swoim piśmie zawarłem już informację: z ojcem nie utrzymuję kontaktu, łączy mnie z nim tylko stosunek .Pobierz, wydrukuj, wypełnij wniosek o zmianę imienia (dla osoby pełnoletniej lub małoletniej).. Jak wygląda procedura zmiany imienia, o której mowa w ustawie o zmianie imienia i nazwiska?. Przepis: Art. 12 [Zgoda, odmowa zgody przez kierownika urzędu stanu cywilnego] 1.Kryterium tego nie spełnia m.in. używanie pożądanego nazwiska w portalach internetowych takich jak Nasza-Klasa (zob.. Wniosek o zmianę nazwiska 6 Grudnia 2004. względami (np. zmiana nazwiska przez męża).. zmiany przeze mnie nazwiska.. Jest o bajecznie łatwe.. Uzasadnienie wniosku o rozłożenie na raty - przykład.. Jeżeli pisać będzie osoba która nie posiada korzeni polskich to jej uzasadnienie powinno zawierać takie dane jak rodzina w Polsce (jeżeli ma ślub z obywatelem Polski), praca - jeżeli wykonuje ważną funkcję w firmie, uchodźca powinien zrobić nacisk na niemożliwość powrotu do ojczystego kraju z przyczyn .Od strony formalnej, to kiedyś o tym czytałam i wydaje mi się, że możesz to zrobić bez problemu.. nie wolno pisać bzdur i wymyślać historie, które nigdy nie miały miejsca w naszym życiu.zmiana nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, gdy jest ono tożsame z nazwiskiem rodowym, rozciąga się na to nazwisko, wyłącznie na żądanie wnioskodawcy; Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska podlega uwzględnieniu, jeżeli jest uzasadniony „ważnymi względami".. Ten temat jest zamknięty i nie można dodawać odpowiedzi.Podsumowując: w uzasadnieniu wniosku powinna Pani powołać się na przesłankę z art. 4 ust.. Udostępnij tego posta.. Można też załączyć decyzję o zmianie .Gdańsk, 18 maja 2008 roku Kunegunda Kowalska ul. Bałtycka 33 11-111 Gdańsk Urząd Stanu Cywilnego w Gdańsku Podanie Zwracam się z uprzejmą prośbą o zmianę mojego imienia (t. j. Kunegunda) na Monika.. Uzasadnienie wniosku ma być przede wszystkim wiarygodne!. Poczytaj na stronie USC.. Sądzę, że jest to najczęstsza przyczyna zmiany imienia.Zarówno strona niezadowolona z rozstrzygnięcia, jak i ta która nie rozumie powodów poczynionych przez sąd ustaleń, czy zapadłego rozstrzygnięcia - może zwrócić się do sądu, który wydał niniejszy wyrok z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia.. Katalog powodów uzasadniających zmianę imienia lub nazwiska .Moje nazwisko nie jest obraźliwe, ale bardzo chciałbym je zmienić.. Procedurę zmiany reguluje ustawa o zmianie imienia i nazwiska.UZASADNIENIE WNIOSKU.. uzasadnienie [b]wyroku WSA w Łodzi z 24 września 2008 r. III SA/Łd 147 .Procedura zmiany imienia, o której mowa w ustawie o zmianie imienia i nazwiska.. Przyjdź do siedziby USC przy ul. gen. Andersa 5.. Uzasadniam swój wybór tak, iż właśnie to imię nosiły kobiety w mojej rodzinie w XIX i XX wieku.. To niewątpliwie zamknie części konsumentom prawo do sądu, a przede wszystkim ustalenia, czy sędzia rozpatrujący sprawę rozpoznał ją należycie.Uzasadnienie wniosku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Ożarowie imienia Anny i Andrzeja Nowaków Szkoła Podstawowa w Ożarowie to placówka o bardzo bogatej tradycji..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt