Liczba ludności w województwach 2020
Województwo łódzkie 2020; Slajd 6: Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2020 r. .. Województwo Łódzkie w Liczbach 2019.Województwo wielkopolskie - sierpień 2020: Ludność (stan w dniu 30 VI 2020 r.) 3 500 361 ↑ Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw: 4 877,19 zł ↑ Stopa bezrobocia: 3,7% ↑ Mieszkania oddane do użytkowania (I-VIII 2020 r.) 14 201* ↑ Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu: 105,7** Dynamika produkcji .Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności (W oparciu o dane GUS z 2019 roku) Pokaż mapę Według stanu na dzień 1 stycznia 2019 roku w Polsce jest 944 miast, z czego 302 stanowią gminy miejskie, w tym 66 to miasta na prawach powiatu.Slajd 4: Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim we wrześniu 2020 r. Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę - oceny i oczekiwania (Aneks) Slajd 5: Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w II kwartale 2020 r. Slajd 6: Województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2020Slajd 5: Przegląd Statystyczny Warszawy.. Data publikacji: .. .Ludność (stan na 31 XII 2019 r.) 642,9 tys. ↑ Bezrobotni zarejestrowani: 9,4 tys. ↑ Stopa bezrobocia: 2,4 % ↑ Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw: 181,3 tys. ↓ Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw: 5764,15 zł ↑ Mieszkania oddane do użytkowania: 626 ↑ Podmioty gospodarki narodowej: 125,8 ..

Aktualna liczba zakażonych, zgonów, ozdrowień z COVID-19.

II kwartał 2020 r. Slajd 7: Sytuacja demograficzna województwa mazowieckiego w 2019 r. Slajd 8: Jak zmienia się mazowiecka wieś - co pokaże nadchodzący spis rolny 2020 r.Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w sierpniu 2020 r.- INFOGRAFIKA Województwo.. Sprawdź liczbę mieszkańców każdego kraju.Slajd 4: Wybrane dane o powiatach województwa małopolskiego - sierpień 2020 r. Slajd 5: Stan i ochrona środowiska w województwie małopolskim w 2019 r. Slajd 6: Konkursy PSR 2020; Slajd 7: Weź udział w loterii spisowej!. 129,1 tys. liczba mieszkań oddanych do użytkowania (styczeń-sierpień 2020 r.) podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON (stan w końcu .PODLASKIE - sierpień 2020 r. ludność (stan w dniu 30 VI 2020 r.) - 1176,6 tys. bezrobotni zarejestrowani - 37,0 tys. stopa bezrobocia - 7,7% przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw - 118,0 tys. przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw - 4665,10 zł mieszkania oddane do użytkowania - 375 skup mleka - 221,7 mln lInformacje o województwie kujawsko-pomorskim.. Mamy już ponad ćwierć miliona zakażonych COVID-19.. Ludność.. Od 1980 gęstość zaludnienia Polski uległa zmianie z 116,1 na .Lista województw w Polsce (spis województw, mapa województw, liczba ludności, powierzchnia, stopa urbanizacji, wyszukiwarka) ..

Powierzchnia, liczba ludności i gęstość zaludnienia wg stanu na 1 stycznia 2019 roku.

PKB na 1 mieszkańca w województwach 7292 Dane o województwach Miasto - siedziba wojewody Podobne pytania.. Stale aktualizowane dane i mapa, w tym testy i wykresy zachorowań na koronawirusunas.plNarodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 20.10.2020 Infografika 2020 - 20 PAŹDZIERNIKA - Światowy Dzień Statystyki .. Slajd 5: Statystyka w pigułce.. Przekroje: województwa, powiaty, gminy, miasta: Pliki do pobrania Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2019 roku.ludność (30 czerwca 2020) 4508,1 tys. ↓ przeciętne wynagrodzenie: 5424,57 zł ↑ stopa bezrobocia: 4,8 % ↑ mieszkania oddane (styczeń-wrzesień)Ludność w poszczególnych województwach wg GUS; Województwo Pow. [km²] (2018) Ludność (1 stycznia 2017) .. II kwartał 2020 r. Slajd 6: Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego..

Aktualne dane demograficzne: liczba ludności, średni wiek, oczekiwana długość życia.

Udział ludności w wieku produkcyjnym w porównaniu z udziałem tejże ludności na terenie całego kraju jest wyższy o 0,8 punktu procentowego.Dane o województwie - sierpień 2020 ludność (31.12.2019 r.) - 1696,2 tys. przec.. Koronawirus zakaża kolejne osoby w .Rezydenci w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym; Kościoły i związki wyznaniowe; Zamachy samobójcze zarejestrowane przez Policję Ludność według płci i wieku w 2018 r. Ruch naturalny ludności Przeciętna liczba lat dalszego trwania życia dla osób w wieku 0 latWojewództwo pomorskie - sierpień 2020: Ludność (stan w dniu 30 VI 2020 r.) 2346,7 tys. ↑ Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) 52,7 tys. ↑ Stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w końcu miesiąca) 5,6% ↑ Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw: 352,5 tys. ↑ Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w .W populacji mieszkańców województwa śląskiego udział ludności w wieku przedprodukcyjnym wynosi 17,2%, w wieku produkcyjnym 65,2%, natomiast w wieku poprodukcyjnym 17,7%.. zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw - 189,4 tys. bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy - 48,8 tys. stopa bezrobocia rejestrowanego - 7,8 % przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw - 5030,45 zł podmioty gospodarki narodowej - 232,6 tys.Slajd 5: Aktywność ekonomiczna ludności w województwie świętokrzyskim w II kw. 2020 r. Slajd 6: Koniunktura gospodarcza województwa świętokrzyskiego we wrześniu 2020 r. Slajd 7: Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności (EU-SILC) 18.09 - 4.12.2020 r.Spadła liczba ludności województwa podkarpackiego..

Średnia liczba urodzeń w Polsce wynosi 324 890 rocznie, liczba zgonów to 405 150 w roku.

4541 Dane o województwachDane statystyczne o miastach w Polsce - dane statystyczne miast w Polsce.Na terenie Polski od 1 stycznia 2020 roku są 944 miasta.. Dane dla wszystkich 944 miast Polski podano według stanu z 1 stycznia 2020 w odniesieniu do podziału administracyjnego z tego samego dnia na podstawie publikacji Głównego Urzędu Statystycznego, zawierającej dane o powierzchni, liczbie ludności i .Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2019 roku A A A.. Zobacz galerię (11 zdjęć) W tym roku w województwie podkarpackim spadła, w porównaniu z ubiegłym roku, liczba ludności.. Slajd 8: Aktywność ekonomiczna ludności w województwie małopolskim - II kwartał 2020 r.ludność (stan w dniu 30 czerwca 2020 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (sierpień 2020 r.) stopa bezrobocia (stan w końcu sierpnia 2020 r.) 3124.. Liczba urodzeń styczeń-maj 2020 = 145 800 Liczba zgonów styczeń-maj 2019 = 178 300 .. że w latach 2000-2009 liczba ludności w wieku produkcyjnym zwiększyła się o prawie 1,36 mln, .Śledź rozprzestrzebnianie się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce.. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 30.06.2020) 3 Tablica: Rezydenci (ludność rezydująca) 07.08.2020 4 PublikacjaPopulacja Polski w 2020 zmaleje o 66 000 i osiągnie 37 660 000 ludzi w 2021 roku.. ludność (stan na 31 XII 2019 r.) - 2072,4 tys. kobiety (stan na 31 XII 2019 r.) - 1068,1 tys. przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (VIII 2020 r.) - 4731,59 zł przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (VIII 2020 r.) - 257855 stopa bezrobocia rejestrowanego (VIII 2020 r.) - 8,6%Województwo podkarpackie - sierpień 2020 ludność (stan w dniu 31 grudnia 2019 r.) - 2 127 164; stopa bezrobocia - 9,0% przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw - 4414,43 zł przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (w tys. osób) - 244,8 więcejMapa zasięgu koronawirusa w Polsce pokazuje, że wzrasta liczba zakażeń we wszystkich województwach.. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 30.06.2020) 15.10.2020 Archiwum Ludność..Komentarze

Brak komentarzy.