Zacienienie w dolnym polu płuca lewego
Dostałam ketonal w kroplówce, antybiotyk, wykrztuśne leki, ketonal i zastrzyki miałam brać w domu.. To pierwsze, oczywiste rzeczy które przychodzą na myśl .W polu dolnym płuca lewego obecne słabo wysycone zacienienie średnicy 10 mm, przypominające cień okrągły.. 3 drobne zwapnienie 2 mm, w seg.. Zacienienie jest spowodowane obecnością nacieku zapalnego.Włóknieniem płuc określa się chorobę, w przebiegu której dochodzi do odkładania się tkanki łącznej w płucach i wskutek tego ich bliznowacenia.. Jak diagnozuje się niedodmę i jak wygląda terapia w przypadku tej choroby?Bardzo bym prosiła o interpretacje wyniku prześwietlenia klatki piersiowej.. Wnęki naczyniowe.. W obrebie srodpiersia pojedynczy węzeł chlonny w okolicy rozwidlenia tchawicy do 1 cm.. Tu zmiany są w obu płatach.. zmiany bliznowate ?. W przypadku kiedy pojawia się zacienienie, konieczne bywa wykonanie dalszej diagnostyki, zwłaszcza wtedy, gdy lekarz podejrzewa, że jest to guz w płucu (tumor).Pytanie nadesłane do redakcji.. Opis RTG - w szczycie płuca lewego nieregularne zacienienie o wym.. Ognisko niedodmowe przybiera postać linijnego zacienienia w obrazie RTG.. Płyn w prawej jamie opłucnowej; B. Obustronne zlewające się, plamiste zagęszczenia miąższowe w polach dolnych — zachłysto-we zapalenie płuc A BU 77 letniego pacjenta stwierdzono zacienienie na plucu w ksztalcie owalnym wielkosci ok 3 cm..

Pasmowate zwłóknienia w polu dolnym płuca prawego.

Kaszel jest najczęstszym objawem raka płuca (45-75% chorych), z czego u 1/3 pacjentów przebiega z odkrztuszaniem wydzieliny.. Proszę o pomoc, czy ktoś wie co ten opis oznacza?. Tchawica i oskrzela glowne prawidlowe.Prosz mi napisac co mam myslec o Taty wyniku: Pola plucne bez zmian naciekowych,pasmowate zacienienia nadprzeponowo po lewej.Zatoki przeponowo-zebrowe:prawa wolna,lewa splycona.Wydatna lewa wneka oraz zacienienie 5mm w lewym szczycie.. W szczycie lewym pojedyncze zwapnienie ok 0,5 cm oraz drobne zmiany włókniste.. Dostałam ketonal w kroplówce, antybiotyk, wykrztuśne leki, ketonal i zastrzyki miałam brać w domu.. Serce niepowiększone.. zrost?. Stwierdził zapal.W niej wykryto u mnie niespecyficzny guzek 4mm w lewym płucu w seg.. Poza tym pola płucne bez zmian ogniskowych z zaostrzonym rysunkiem naczyniowo-oskrzelowym i cechami rozedmy.. Z badania krwi wyszło OB podniesione 50/godz., w czasie .Niedodma (zapadnięcie płuca - atelectasis) to stan, w którym płuco nie wypełnia się powietrzem w wystarczającym stopniu.. Przyczyny włóknienia to: obrzęk lub alergiczne zapalenie płuc czy powikłania niewydolności oddechowej..

Ka...Rtg płuc- zacienienie i zrost opłucnej Witam!

* Podopłucnowy obszar - znajduje się na obwodzie płuca, tuż pod opłucną, która otacza płuco.. Szacuje się, iż częstość idiopatycznego włóknienia płuc (IPF) wynosi 11-20 na 100 tys. mężczyzn oraz 7-13 na 100 tys .Zacienienie .. zacienienie nad prawą kopułą przepony mogące odpowiadać zmianom niedodmowo - zapalnym?. Czy uraz żeber, który strasznie mi dokucza, mógł spowodować to co opisałam.W najczęstszej postaci zapalenia płuc, powstającej na tle bakteryjnym, na zdjęciu rentgenowskim lekarz widzi tzw. zacienienie miąższowe - czyli jasne pole w miejscu, gdzie w normalnych warunkach znajduje się ciemny obraz, odzwierciedlający powietrze w płucach.. W diagnostyce zmian w płucach, w tym raka, ważna jest także ich lokalizacja - czy znajdują się we wnęce płuca, na jego szczycie, w dolnym polu płuca.. Przepona wolna.. Podsumowanie 1.. To znaczy, że podejrzana zmiana nie znajduje się w centrum płuc.Opis: zagęszczenia ze zwłóknieniami w polu dolnym lewym, na drugi dzień miałam już pilną konsultację u pulmonologa.. RTG: jednolite zacienienie odpowiadające bezpowietrznej części płuca - segmentu lub płata.. Podejrzenie - nowotwor pluca.. Czekamy na wizyte u pulmonologa a ja bardzo sie martwie bo ma .W domu na spokojnie przeczytałam w wypisie diagnozę: Tu płuca lewego do dalszej diagnostyki..

TK potwierdziła zacienienie i dalej nie wiem co to jest.

Zobacz film: "Katar u niemowlaka"Poza tym w szczycie prawym zmiany włókniste.. 42/11 mm, niecharakterystyczne.. W wyniku cioci RTG z 2009 brak wzmianki o zacienieniu.Zwłóknienie płuc polega na tym, że w ich wnętrzu zamiast normalnych tkanek pojawia się tkanka łączna włóknista.. Fragment płuca objęty niedodmą nie bierze udziału w oddychaniu.. Miałem robione RTG klatki piersiowej, oto wyniki: we wnęce płuca prawego zacienienie kształtu okrągłego o śr. 59 mm.. Po następnych paru dniach byłam u chirurga.. Wnęki naczyniowe nieposzerzone.. Opis brzmi: nieregularne zacienienie w szczycie lewego płuca, zrost (zaciąganie opłucnej).. 6 lat temu byłam operowana na złośliwy nowotwór piersi.. W prawym płucu : w seg.. Można to porównać do tworzenia się blizn na tkance płuc.. Prowadzić to może do duszności, problemów z sercem, a nawet do śmierci.. Poza opisanymi zmianami w szczytach pozostale pola plucne bez innych zmian ogniskowych.. Pola płucne i cień środkowy w granicach normy.. dzien dobry, proszę o wyjasnienie terminu: "nieostro ograniczone zacienienie w rzucie segmentu8/9 płuca prawego mogące przy zgodności klinicznej odpowiadać nacieczeniu zapalnemu.. L - znaczy lewy płat, P - prawy.. Po następnych paru dniach byłam u chirurga.. Występuje częściej i wcześniej w guzach położonych centralnie w drzewie oskrzelowym (rak płaskonabłonkowy i drobnokomórkowy), natomiast rzadziej i później w guzach położonych obwodowo (rak gruczołowy i wielokomórkowy).Pomiędzy chorymi występują znaczne różnice: u części chorych zwłóknienie rozwija się latami, a w niektórych przypadkach postępuje szybko i w krótkim czasie może stanowić zagrożenie dla życia..

Lekarz stwierdził również nad płucami szmer pęcherzykowy.

Kiedy tkanka ta się pojawi, pozostaje już w płucach na zawsze.. Wskazane porównanie z obrazem ostatnim.. Drobnoplamisto-pasmowate zagęszczenia odwnekowo w polu środkowym płuca lewego".Najczęstsze objawy raka płuc.. W obszerniejszym opisie: W polu górnym lewym słabo nasycony cień 10x6mm - wskazane porównanie z poprzednim badaniem, dalsza diagnostyka i konsultacja pulmunologiczna.Zacienienie na obwodzie pola górnego i środkowego lewego płuca o grubości 15 mm, pasmowate zacienienia w polu środkowym i dolnym płuca lewego, katy p/ż wolne, płuco prawe bez zagęszczeń ogniskowych, sylwetka serca w normie, nie uwidoczniono w proj P-a jednoznacznych zmian urazowych, najbardziej prawdopodobne zmiany pourazowe w .Witam Zacienienie w lewym dolnym płacie płuca .Co to oznacza jak to interpretowac Zwłóknienie płuc to poważna choroba, polegająca na zwiększeniu ilości tkanki włóknistej w płucach.. Bardzo proszę o pomoc - moja siostra robiła rtg płuc.. Zacienienie typu matowej szyby (typu mlecznego szkła) w RTG płucCzy po urazie żeber(stłuczenie) prześwietlenie RTG wykazało pasmowate zacienienie w polu środkowym lewego płuca- niedodma płytkowa ?. W tym czasie miałam zrobione badanie TK i dostałam następujący opis: „W szczytach drobne zmiany włókniste.. Czasem mamy do czynienia z idiopatycznym włóknieniem płuc (samoistnym).. Aorta z blaszkami miażdżycowymi.. Prowadzi to do wyłączenia patologicznie zmienionej tkanki płucnej z wymiany gazowej i niedotlenienia organizmu.. zrost?. RTG klatki piersiowej w projekcji PA; A. Nieregularny obszar zagęszczeń miąższowych w polu dolnym płuca prawego.. Stwierdził zapal.Nieostro ograniczone zacienienie w rzucie segmentu 8/9 płuca.. 2.Zacienienie płuc .. zacienienie nad prawą kopułą przepony mogące odpowiadać zmianom niedodmowo - zapalnym?. 22.04.16- jednolite zacienienie w polu dolnym płuca prawego, zgrubienie opłucnej (zdj po punkcji w dniu 22.04.16 - 1600ml płynu) Pozostałe wyniki badań:* S.8 - to jeden z segmentów dolnego płata płuca.. Zwłóknienia w dolnych partiach płuca lewego.Poza tym pola płucne bez widocznych zmian ogniskowych.Kąty wolne.Sylwetka serca w normie.Aorta piersiowa wydłużona,blaszki miażdżycowe w łuku.Mama ma 70 lat.Dziękuje.Równocześnie zmniejsza się wytwarzanie surfaktantu w niedokrwionym obszarze płuca, co sprzyja rozwojowi niedodmy.. Biopsja z wezlow chlonnych nie wykazala komorek rakowych, zdaniem lekarzy, .. pierwotny guz płuca (zapewne rak, ale niekoniecznie) albo przerzut skąd indziej.. Dodam, że nie ma zagęszczeń, z sercem też jest w porządku.Witam!. Powiedział, że to zapalenie płuc, dostałam kolejny antybiotyk (juz piąty), wziewny i inne leki, do tego bańki i leżeć w łóżku.Zacienienie linijne nieprzegrodowe w RTG płuc; Co oznacza: wynika na ogół z lokalnego włóknienia, przebiega niezależnie od struktur anatomicznych płuca.. Kąt przeponowo-żebrowy jest wolny.RTG klatki persiowej: 13.04.16 - jednolite zacienienie płuca prawego, pola płuca lewego bez zmian, tchawica przemieszczona w stronę lewą, sylwetka serca w normie..Komentarze

Brak komentarzy.