Ewaluacja dzieci są aktywne ankieta dla nauczycieli
Badaniem objęto 30 losowo wybranych uczniów (ankieta), 4 nauczycieli wychowawców klas I-III (ankieta), 57 rodziców (ankieta).1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2012/2013 WYMAGANIE 1.2 DZIECI SĄ AKTYWNE Autor raportu: Katarzyna Kaczmarzyk Przedmiot ewaluacji: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej celem doskonalenia jakości pracy w przedszkolu.. Do zebrania danych wykorzystano: 4.. Agnieszka Misiewicz.. KONKURSY.. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ ewal.docx2014.docx2.pdf .. W naszych badaniach dobraliśmy takie metody, które pozwoliły na skuteczne przeprowadzenie badań i dotarcie do źródła danych, które .Miejskie Przedszkole nr 15 w Oświęcimiu RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Z OBSZARU: DZIECI SĄ AKTYWNE Dane gromadzone były w okresie: 09.2014 - 05.2015 r.- działaniach nauczycieli i szkoły, zachęcających oraz wspierających uczniów do aktywności i pracy na rzecz własnego rozwoju.. My w tym roku badamy czynnosci samoobsługowe, samodzielność ble,ble.może ktos poda stronę z ankietami żeby coś wybrać.. Zgierz.. Raport ewaluacji: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4.. Zróżnicowanie źródeł danych pozwoliło na zebranie wyników o dużej wiarygodności.. Ankieta - procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się ..

Wyniki ankiety dla nauczycieli .

Justyna Kubas-Klemczak, Katarzyna Pełczyńska.. JedenZ odpowiedzi udzielonych w ankietach wynika, że dzieci najbardziej aktywne są na zajęciach dydaktycznych z wychowawcą.. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY.. Następnie rodzice wskazywali zajęcia języka angielskiego oraz zajęcia rytmiczno-taneczne.. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji .Ankieta dla nauczycieli "Aktywne dzieci" Magdalena Pietrynicz.. Niewiele mniej rodziców uważa, że dużą aktywnością dzieci wykazuja się na zajęciach judo.Mam opracowany raport, ankiety, projekt z zeszłego roku -Dzieci sa aktywne chętnie prześlę.. Do zbadania odczuć i opinii dzieci na temat rodzajów zajęć proponowanych przez przedszkole zastosowano kwestionariusz wywiadu.Po 30 latach pracy z dziećmi odkryłam Pozytywną dyscyplinę, której zostałam certyfikowanym edukatorem..

Dzieci są aktywne .

Obejmowały one ankiety skierowane do nauczycieli, uczniów i rodziców (opiekunów prawnych).. Strona główna » O przedszkolu » Akty Prawne » RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ "Dzieci są aktywne" RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ "Dzieci są aktywne" 15.09.2014 16:58 .. Wyniki przedstawiają się następująco: 1.Przedmiot ewaluacji: 4.. Narzędzia: kwestionariusz ankietyANKIETA DLA RODZICÓW.. Zabrze.. Harmonogram ewaluacji wewnętrznej.. Cele ewaluacji: 1.Pozyskanie informacji na temat zaangażowania uczniów w zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne.. Ankieta była anonimowa i składała się z ośmiu pytań.. WYMAGANIE 4 : Dzieci są aktywne Celem ewaluacji było:OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD NAUCZYCIELI W ankiecie wzięło udział 34 nauczycieli.. Kryteria ewaluacji: .. kwestionariusz ankiety dla nauczycieli .. Dzieci są aktywne W ankiecie uczestniczyło 31 rodziców.. 2.Nauczyciele stosują aktywizujące metody pracy, a zadania stawiane dzieciom są na miarę możliwości rozwojowych.. a) Tak(podaj przykłady) Duży asortyment sprzętu i pomocy do ćwiczeń i zabaw ruchowych, tablice tematyczne, perkusyjne instrumenty muzyczne dla dzieci, sprzęt RTV, ilustracje matematyczne, teatrzyk kukiełkowy.Przedmiot ewaluacji: Uczniowie są aktywni.. Bardziej szczegółowoPRZEBIEG EWALUACJI Ewaluacja wewnętrzna w obszarze: Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym, wymaganie: Rodzice są partnerami szkoły; została przeprowadzona na podstawie : Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009roku w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. z dnia 9 października 2009 r.6..

Wymaganie: 1.3.„Dzieci są aktywne".

Jej celem było zebranie opinii i spostrzeżeń na temat wspomaga rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.. MOTYLKI.. Ankieta na temat sposobów spędzania czasu wolnego.Ankieta dla Nauczycieli 1.Czy według Pani wyposażenie przedszkola sprzyja realizacji podstawy programowej?. Pliki do pobrania.. Ostatecznie ankietę wypełniłoEwaluacja - wymaganie 9 - ankieta dla rady rodziców.. Zgierz.. ANALIZA ANKIETY DLA NAUCZYCIELI Ankieta została przeprowadzona wśród trzynastu nauczycieli edukacji .. skupiających się na zebraniu opinii na temat realizacji wymagań z obszaru Dzieci są aktywne.. Justyna Kubas-Klemczak.. Nauczyciele odpowiedzieli na 9 pytań ankietowych Pytania kierowane do nauczycieli oraz wyniki ankiety przedstawiają się następująco: 1.ankieta dla rodziców - załącznik 1 ankieta dla nauczycieli - załącznik 2 wywiad grupowy z dziećmi - losowo wybrane dzieci - załącznik nr 3 Ewaluację prowadzono w okresie od 1 września 2014 r. do 28.02.2015 r. Ankiety skierowano dla rodziców dzieci z grupy I, II, III i IV.. 81% (25) nauczycieli stara się motywować uczniów do aktywnego uczenia się.. OBSZARY: 1. a w ogóle to ta cała ewaluacja to zawracanie d.Wymaganie 4: Dzieci są aktywne Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: Dzieci są powszechnie zaangażowane w zajęcia realizowane w przedszkolu..

Ankietę wypełniło 34 nauczycieli (tj. 94% ogółu nauczycieli).

3.Dzieci są zachęcane przez nauczycieli do aktywności podczas zajęć.PRZEDMIOT EWALUACJI DZIECI SĄ AKTYWNE .. Analiza przeprowadzonych ankiet pisemnych dla rodziców pozwoliła nam pozyskać informacje o tym w jakim stopniu i z jakim1.Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez przedszkole.. RAPORT Z EWALUACJI .WYMAGANIA: Dzieci są aktywne Przedmiot ewaluacji: zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków podczas zabawy ruchowej na terenie przedszkola i poza nim.. Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju.ewaluacji w placówce, dobrano metody i próby badawcze, stworzono narzędzia badawcze.. Badanie zostało zrealizowane w okresie wrzesień 2017 - maj 2018.. Proszę określić na ile każde twierdzenie da się odnieść do szkoły, w której uczy się Pani/Pana dziecko: (tak, raczej tak, trudno powiedzieć, raczej nie, nie) Moje dziecko otrzymuje wsparcie od nauczycieli w sytuacjach dla niego trudnych.W ramach przeprowadzonej ewaluacji zapytaliśmy nauczycieli także o to, czym starają się motywować uczniów do aktywnego uczenia się.. Nauczyciele zachęcają podopiecznych do aktywności, pomagają, chwalą, podpowiadają.. Projekt ewaluacji w Miejskim Przedszkolu - Dzieci są aktywne.. Należy dalej pogłębiać wiedzę o ciekawe rozwiązania, metody prowadzenia zajęć, by dzieci chętnie uczestniczyły w proponowanych działaniach.. W dalszym ciągu kontynuować ofertę edukacyjną dla dzieci.. Justyna Kubas-Klemczak.. 3.Pozyskanie informacji o inicjatywach uczniów podejmowanych dla rozwoju własnego i rozwoju szkoły.1.. Chciałabym, aby jak najwięcej przedszkoli i szkół stosowało tę metodę w swojej pracy, gdyż łączy ona w sobie skuteczność wychowawczą z poszanowanie godności i szacunkiem dla dziecka.CIEKAWOSTKI DLA RODZICÓW.. Opis ewaluowanego przedsięwzięcia Dzieci są aktywne.Raport ewaluacji: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4.. Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój2.. Na podstawie zebranych danych sporządzono raport.W celu wykonania badań z zakresu Wymagania 1.2 „Dzieci są aktywne" posłużono się metodą ankietowania, którą objęto 74 rodziców, 14 nauczycieli i 1 dyrektora.. 2.Pozyskanie informacji o działaniach nauczycieli zachęcających uczniów do aktywności.. Organizują atrakcyjne zabawy ruchowe, w tym na świeżym Poniżej przedstawiam wyniki przeprowadzonych badań.Ankieta „Aktywne dzieci" dla nauczycieli Przystępując do ankiety „ Dzieci aktywne „ naszym celem jest uzyskanie informacji na temat wdrażania do samodzielności i aktywności dzieci na rzecz własnego rozwoju poprzez uczestnictwo w zajęciach.. Metody: ankieta dla rodziców ankieta dla nauczycieli ankieta dla personelu obsługi wywiad grupowy z dziećmi rozmowa z nauczycielami rozmowa z dyrektorem analiza dokumentów 5.. Ankieta dla nauczycieli - udział w ewaluacji szkoły..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt