Konflikt między kreonem a antygona
; Antygona to przykład wzorcowej tragedii antycznej.SZKOŁA.. Uważam, że rację w sporze miała Antygona.. Antygona kieruje się uczuciem, a swoje postępowanie podporządkowuje prawu boskiemu.. LEKCJE Z EPOK LITERACKICH.. Chciała być wierna niepisanemu, odwiecznemu i trwałemu prawu boskiemu oraz czuła się w .Sofokles Antygona - opracowanie.. Odnajdujemy w tej tragedii tzw. konflikt tragiczny, czyli istnienie dwóch równorzędnych racji, pomiędzy którymi nie sposób wybrać.Kreon to również, prócz Antygony, czołowa postać dramatu Sofoklesa.Jest ojcem Hajmona i mężem Eurydyki.. Antyk (lekcje) „Biblia" (lekcje) Średniowiecze (lekcje) Renesans (lekcje) Barok (lekcje) Oświecenie (lekcje) Romantyzm (lekcje) Forma pracy.. min pół str. A5 To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodaćAntygona jest uosobieniem miłości, świadczy o tym nie tylko jej bohaterski czyn, ale cała postawa i sposób, w jaki stara się przekonać Kreona.. Pojęcie władzy towarzyszy człowiekowi od początku jego istnienia.. Pod³o¿em „Antygony" Sofoklesa jest mit o Edypie, nieszczêœliwym królu Teb, który po przybyciu z Koryntu zabi³ swego ojca, nie wiedz¹c nic o swoim pochodzeniu.. poleca85% Język polski .. Antygona to jedna z trzech sztuk Sofoklesa opowiadających o rodzie Labdakidów.. Autor zaczerpnął fabułę z mitologii.. Antygona poświęca swoje życie, by pogrzebać brata, dobrze wie, ze król wyznaczył karę śmierci dla tego, kto ośmieli się złamać jego zakaz i wyprawi pogrzeb Polinejkesowi, którego .„ Antygona " właściwie jest kontynuacją tamtej historii, bo rozgrywa się pomiędzy córką Edypa i Kreonem..

Jak można rozwiązać konflikt między Antygoną a Kreonem.?

W starożytnej Grecji istniały dwa prawa: boskie, ustanowione przez bogów i ludzkie, które .W dramacie Antygona Sofokles prezentuje konflikt między prawem boskim (nakazem chowania zmarłych), a prawem państwowym (Kreon zabronił pochować Polinejkesa, bo jest on zdrajcą ojczyzny).. Antygona wyznaje swej siostrze, Ismenie, zamiar pogrzebania zwłok brata Polinika.W bratobójczej walce polegli obaj bracia: Polinik i Eteokles, ale obecny władca Teb, Kreon, wydał rozkaz, aby nikt nie ważył się grzebać tego, którego uznał za zdrajcę.Antygona namawia siostrę, aby wraz z nią spełniła święty obowiązek.Na samym początku „Antygony" dowiadujemy się o narastającym konflikcie, trwającym pomiędzy Antygoną a Kreonem.. Dochodzi więc do konfliktu między Antygoną a królem - Kreonem.Konflikt tragiczny w „Antygonie" Sofoklesa polega na istnieniu dwóch równorzędnych racji, mianowicie prawa boskiego oraz prawa ziemskiego, pomiędzy którymi nie sposób dokonać wyboru.. Tron w Tebach obejmował dwukrotnie - pierwszy raz po śmierci Lajosa, którego uśmiercił Edyp i ponownie - po ustąpieniu Edypa, gdy ów zrozumiał sens przepowiedni.Konflikt sprzecznych racji Antygony i Kreona..

Punktem centralnym jest konflikt między dwoma postaciami Antygoną i Kreonem.

Przecież kto z nas sprzeciwiłby się prawom boskim?. I czy człowiek może wydawać zakazy niezgodne z tym pierwszym.. Spór ten później przerodzi się w prawdziwą walkę i zakończy się tragedią.. Trudno cokolwiek doradzić, bowiem wszystko już było… Na ten temat powstało tysiące rozprawek - ta forma bardzo dobrze się do tego nadaje.Konflikt między Antygona a Kreonem rozgrywa się na płaszczyźnie sprzeczności między prawem boskim, a prawem stanowionym.. Słyszymy jak starsza siostra, Antygona, próbuje nakłonić Ismenę .Konflikt miedzy jednostką a społeczeństwem w „Antygonie" Konflikt między tym, co boskie a tym co, ludzkie Konflikt tragiczny w „Antygonie" Sofoklesa Biografia Sofoklesa Charakterystyka pozostałych bohaterów „Antygony" Mit rodu Labdakidów - streszczenie Sofokles - twórczość Plan wydarzeń „Antygony" „Antygony .Streszczenie szczegółowe Prologos.. Spora grupa ambitnych uczniów wybierała z kolei dialog między zwolennikiem racji Kreona a zwolennikiem .Konflikt miedzy jednostką a społeczeństwem w „Antygonie" Konflikt między tym, co boskie a tym co, ludzkie Konflikt tragiczny w „Antygonie" Sofoklesa Biografia Sofoklesa Charakterystyka pozostałych bohaterów „Antygony" Mit rodu Labdakidów - streszczenie Sofokles - twórczość Plan wydarzeń „Antygony" „Antygony .Racje serca i racje rozumu - rozpatrz konflikt między Antygoną a Kreonem..

Najważniejsze jest dla niego prawo państwowe.Konflikt między Kreonem i Antygoną Podobne tematy.

Warto zwrócić uwagę, że odpowiedź Sofoklesa jest głosem osoby pobożnej.„Antygona" Sofoklesa jest przykładem uniwersalnej tragedii antycznej opartej na konflikcie dwóch racji, z których ostatecznie żadna nie wygrywa.. Antygona i Kreon ponoszą klęskę.. RACJE KREONA.. Szanowni Państwo spotkaliśmy się tutaj, aby udowodnic, że racje miała Antygona.. Forma pracy Trudno cokolwiek doradzić, bowiem wszystko już było… Na ten temat powstało tysiące rozprawek - ta forma bardzo dobrze się do tego nadaje.. podejrzewam , że nie ma tutaj takiej osoby, przecież.Racje serca i racje rozumu - rozpatrz konflikt między Antygoną a Kreonem.. Antygona - święte prawo pochówku ściągające gniew bogów, prastare, niepisane prawo, protest przeciwko osądzaniu zmarłych, śmierć jako stan ducha zmazujący winy.Nie jest to wybór między dobrem, a złem, lecz między dwiema racjami słusznymi, które nie wykluczają się wzajemnie.. Pierwsze z praw reprezentuje Antygona.Racje Antygony - prawa boskie, nakazy religijne mają wyższą wartość niż prawa wymyślone przez człowieka - prawa ludzkie nie są w stanie złamać praw boskich - Polinik jest przede wszystkim bratem Antygony - człowiek nie może przeciwstawić się bogom (groźba zemsty) - mieszkańcy miasta popierają Antygonę ..

Kiedy wszystko siê wyjaœni³o, kobieta ...Jak można rozwiązać konflikt między Antygoną a Kreonem.?

Antygona przestrzegając praw boskich grzebie brata, Kreon w imię sprawiedliwości ziemskiej odmawia mu pochówku, a łamiącą zakaz Antygonę musi .Konflikt miedzy jednostką a społeczeństwem w „Antygonie" Konflikt między tym, co boskie a tym co, ludzkie Konflikt tragiczny w „Antygonie" Sofoklesa Biografia Sofoklesa Charakterystyka pozostałych bohaterów „Antygony" Mit rodu Labdakidów - streszczenie Sofokles - twórczość Plan wydarzeń „Antygony" „Antygony .Tragedia Sofoklesa „ Antygona „, nawiązuje do mitu tebańskiego, związanego z historią Edypa.. Kreona jest przede wszystkim królem i postępuje tak jak król, dopiero potem jest ojcem i mężem, kiedy te dwie role wchodzą w konflikt, Kreon wybiera wierność swym królewskim .I tu powstaje konflikt dwu racji, pomiędzy Kreonem a Antygoną Antygona przeciwstawia się zarządzeniu króla i grzebie zwłoki brata.. Wypisz cechy tez Antygony i Kreona.. Potrzebuję na polski na jutro pisać!. W rozwinięciu zauważamy, że przyczyną zachowania Antygony.. Mamy więc do czynienia z konfliktem tragicznym:Racje serca i racje rozumu - rozpatrz konflikt między Antygoną a Kreonem.. Kreon w swym postępowaniu depcze uczucia rodzinne, w efekcie prowadzi do śmierci żony i syna.. Władza - skąd to pragnienie.. Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5915 razy.. W tym sporze mamy do czynienia z różnymi wartościami, na jednej szali wagi znajdują się prawa boskie wraz z miłością do brata, na drugiej zaś prawa ludzkie, dobro państwa i .Antygona miała rację w sporze między nią, a Kreonem.. Akcję dramatu zapoczątkowuje dialog dwóch sióstr - Antygony i Ismeny - dotyczący śmierci ich brata Polinika, któremu Kreon odmówił prawa pochówku.. Racje Kreona - Polinejkes był zdrajcą - najważniejszy jest interes .Konflikt tragiczny w Antygonie opiera się na problemie: które prawo jest ważniejsze, naturalne (boskie) czy umowne (ludzkie)?. Najważniejsza dla niej była Miłość do brata.. Władze nie miały dla niej W TEJ SPRAWIE zadnego znaczenia.. Nastêpnie po uwolnieniu pañstwa od strasznego Sfinksa otrzyma³ za ¿onê w³asn¹ matkê.. Dba o swój autorytet, jest niezłomny w swych decyzjach.. Kreon natomiast jako władca kieruje się rozumem, rozsądkiem i prawem ludzkim.. Pragnie wzmocnić władzę królewską.. Złapana przez strażnika i przyprowadzona przed oblicze króla śmiało, a nawet hardo przyznaje się do złamania rozkazu władcy.. Uważam, iż w konflikcie pomiędzy głównymi bohaterami „Antygony" Sofoklesa, Antygoną i Kreonem, ciężko jest przyznać którejkolwiek ze stron rację..Komentarze

Brak komentarzy.