Strategie efektywnego uczenia się
Jeśli jest to Twoja ulubiona metoda uczenia się, to powinieneś skoncentrować 70% swojej nauki na wykorzystaniu strategii przedstawionych w tej sekcji.TECHNIKI EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ Autorzy: Joanna Smolińska, Łukasz Szychowski ©ELITMAT, 2011 Wydanie 1 Wydawca: Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT Plac Kilińskiego 7/4 05-300 Mińsk Mazowiecki ISBN: 978-83-934311-1-3 .. W dzisiejszych czasach, kiedy wymaga się od pracowników i studentów znajomości kilku języków obcych, trening strategii uczenia się wydaje się nieunikniony.. Strategie strukturalne stymulują aktywne uczenie się, zachęcając uczniów do mentalnego wybierania ważnych informacji i łączenia ich w jedną strukturę.. Najpopularniejsze strategie uczenia się strukturalnego to tworzenie map konceptualnych, wykresów przepływu lub rysunków.Jak zauważa Małgorzata Taraszkiewicz, współorganizator szkolenia dla nauczycieli "8 strategii efektywnego uczenia (się)", które dziś i jutro odbywa się w Warszawie pod patronatem portalu Edunews.pl, "w innych miejscach i innej konfiguracji środowiska uczą się błyskawicznie, naturalnie i efektywnie.". Zapowiedziana forma oceniania jest przez nauczyciela konsekwentnie przestrzegana, co daje uczniom poczucie bezpieczeństwa i przekonanie o współpracy z nauczycielem w ich procesie uczenia się.. Bardziej szczegółowo Poza tym ważką rolę odgrywa stan psychofizyczny podczas nauki i miejsce, w którym się odbywa..

3Zasady efektywnego uczenia się.

Andrzej Niewinny Dobrowolski.. Jak się uczyć skutecznie, szybko i przyjemnie ze szw.. Hałas dekoncentruje.W książce można znaleźć treści dotyczące reguł funkcjonowania pamięci, wędrówki informacji po systemie pamięci oraz klasyfikacji strategii uczenia się.. Pytania motywacyjne.. Jakie talenty i zdolności lubi szkoła, a których nie lubi, czyli o tzw. inteligencji szkolnej?. Rola kompetencji komunikacyjnej w rozwoju edukacjiWyobrażenia te wspomagają proces uczenia się i zapamiętywania.. Wieloraka Inteligencja - pola i dziedziny talentów.. Po ustaleniu typowego dla siebie sposobu zapamiętywania należy opracować strategię nauki, zaczynając od najtrudniejszych partii materiału pamiętając o przerwach w nauce i powtórkach.. Utrzymywanie koncentracji i skupienia się jest trudne, a zmęczenie mózgu obniżające skutecznie wydajność występuje już po około 40 minutach.. W programie znajdują się ćwiczenia rozwijające pamięć, wyobraźnię, umiejętności logicznego i abs-Słowa kluczowe: kompetencja komunikacyjna, metody, strategie, techniki nauczania / uczenia się Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek..

Techniki efektywnego uczenia się -literatura 1.

Osobiste korzyści.. Wszyscy, a zwłaszcza uczniowie, mogą korzystać z technik efektywnego uczenia się, które nie tylko pozwalają zaoszczędzić czas i energię, ale także rozwijają potencjał intelektualny i kreatywność.Program szkolenia 8 strategii efektywnego uczenia (się) Dzień pierwszy (10:00-18:00 ) 1.. Jak już wyżej było mówione ludzi/uczniów z takim wzorem strategii uczenia się jest 8-10%.5 4 Dokładny opis np. Taraszkiewicz, Rose „Atlas efektywnego nauczania", Plewka, Taraszkiewicz „Ucząc się uczenia" (por. bibliografia).Wybrane strategie uczenia się w epoce cyfrowej Wprowadzenie Przemiany związane z dynamicznym rozwojem nowych technologii informacyjnych dotyczą niemal wszystkich obszarów działalności człowieka, a w szczególności nie omijają .. Podczas tego szkolenia online chcemy zaprezentować Ci wiodące i najciekawsze strategie uczenia się i pokazać jak praktycznie wykorzystać je w pracy nauczyciela i wychowawcy.. IV.Inne ważne czynniki to nastawienie i motywacja do nauki, a także poziom aspiracji i wykorzystywane strategie uczenia się.. Postrzegano je jako sztuczki i przypisywano głównie cyrkowcom lub w najlepszym wypadku geniuszom.. Badania nad pamięcią wsparło odkrycie, że tak naprawdę mamy „dwa mózgi"..

:Ćwiczenia technik efektywnego uczenia się Spotkanie 4.

Mnemotechniki, mimo iż wymyślone przez starożytnych Greków ponad 2 tys. lat temu, długo były odrzucane przez naukowców i psychologów.. Dlatego też zalecamy zaplanowanie od 5 do 10 minut przerwy .CELE KURSU:Niniejszy kurs traktuje o roli, znaczeniu oraz wykorzystaniu strategii efektywnego uczenia się w szkole, pracy zawodowej i życiu codziennym.Mając na uwadze znaczenie wielu czynników decydujących o powodzeniu procesu edukacyjnego, autorka przygotowała także zestaw ćwiczeń oraz ciekawostek, które pomogą kursantowi doskonalić takie elementy jak m.in.: metodyEFEKTYWNA NAUKA - czyli skuteczne uczenie się z wykorzystaniem optymalnych środków, nakładów czasu oraz stosunkowo małym wysiłkiem.Aby poprawić swoją efektywność w tym obszarze, można stosować różne techniki wspierające zapamiętywanie i przyswajanie wiadomości.Wzrokowe strategie efektywnego uczenia się Strategie tu przedstawione pomogą Ci poprawić zdolność uczenia się za pomocą zmysłu wzroku.. Poznań : Moderski i S-ka, 1998.. A zatem mogą i często chcą.Techniki efektywnego uczenia się Skuteczne uczenie się polega na trwałym zapamiętywaniu , a nie na przysłowiowym „zakuwaniu".. przeł.. Udoskonalając naszą pamięć powinniśmy zintegrować działanie obu półkul mózgowych.zasadą, że w czasie procesu uczenia się uczeń jest oceniany poprzez informację zwrotną, a dopiero na końcu tego procesu - stopniem..

Program szkolenia 8 strategii efektywnego uczenia (się)Trening strategii uczenia się.

Nie dajmy się zwieść perfekcjonizmowi, który często blokuje nasz faktyczny rozwój.. Umiejętność uczenia się: szybkiego i efektywnego - staje się najważniejsząW trakcie warsztatu zajmiemy się m.in. pracą nad pamięcią i koncentracją, uczestnicy dowiedzą się, czym są mnemotechniki i jak mogą im pomóc w codziennej nauce, poznają najskuteczniejsze strategie uczenia się, nauczą się efektywnie przygotowywać do nauki i lepiej planować proces uczenia.Techniki efektywnego uczenia się -literatura.. Mapowanie - tworzenie mentalnego obrazu całości.. Opanowanie określonej strategii może znacznie wpłynąć na szybkość i efektywność tegoż procesu.strategii uczenia się oraz z dominacją funkcji lewej półkuli mózgowej.. Perfekcjonizm wzmaga w nas strach przed pomyłkami, na które trzeba sobie jednak pozwolić, by czegoś móc się nauczyć.Małgorzata Taraszkiewicz, edukator, psycholog edukacyjny, doskonale znana nauczycielom autorka i współautorka poradników edukacyjnych zaapelowała do nauczyci.Na temat stylów uczenia się i strategii przyswajania wiedzy napisano już grube tomy i zorganizowano setki szkoleń.. Spowodowane to jest brakiem świadomości oraz wiedzy na temat rodzaju strategii, ich przydatności i użyteczności.KLUCZ DO EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ MÓZG Zdolność zapamiętywania stanowi jedną z najwspanialszych umiejętności człowieka.. Warte uwagi są techniki efektywnego uczenia się słownictwa.Najkrócej zalety rozwijania strategii uczenia się można ująć w czterech punktach: Nauka przebiega efektywniej Uczeń nabiera samodzielności i autonomii Strategie zastępują mało efektywne nawyki uczenia się Uczeń zdobywa ważne umiejętności uczenia się na całe życie ; Wszystkie strategie można zgrupować w czterech obszarach.. Uznawane były za ciekawostki, zabawy .Nie bójmy się błędów - są one naturalną częścią procesu uczenia się.. Będzie konkretnie, rzeczowo i na temat.rozpoznawania własnych preferencji w zakresie stylów uczenia się, sposobów efektywnego uczenia się oraz organizacji samodzielnego uczenia się.. Bardziej szczegółowoTECHNIKI EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ 8 znajdują się informacje i wskazówki dla nauczyciela oraz materiały dla ucznia.. Ważne jest również nastawienie psychiczne.. Kontrakty i gwarancje - umowy osobiste i społeczne Rodzaje kontraktów.Zaplanuj skutecznie swój proces uczenia się.. Jak rozpoznawać talenty u uczniów?. Również na poziomie wyżej średnim oceniana jest przez ankietowanych nauczycieli ranga przygotowania uczniów do samodzielnego uczenia oraz umiejętność pracy zespołowej.Strategie Uczenia Się.. Podczas nauki na egzamin równie ważne jest robienie przerw, jak i samo uczenie się..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt