Odkrywamy tajemnice złotej rybki
Następnie uważnie przeczytajcie Bajkę o rybaku i rybce.Temat: Odkrywamy tajemnice złotej rybki To jest temat przeznaczony na 3 godziny.. Przeczytaj utwór Aleksandra Puszkina pt. „Bajka o rybaku i rybce"Temat: Odkrywamy tajemnice złotej rybki.. Wczoraj przeczytaliśmy Baśń o rybaku i rybce.. Określa temat utworu i jego przesłanie.. Żona rybaka szlachcianką.. Przeprowadź z jednym z gości wywiad.. • Przeczytamy tekst Aleksandra Puszkina „Bajka o rybaku i rybce"; • Określimy temat utworu i jego przesłanie; .. ski/bajka-o-rybaku-i-rybce-plan-wydarze%c5% 84 Gotowy plan przepisz do zeszytu.. Dzisiaj przeczytacie sobie baśń o rybaku, jego żonie i złotej rybce.. Zapamiętajcie różne ciekawostki o tym autorze.. Pamiętajcie, żeby czytać na głos!Temat lekcji: Odkrywamy tajemnice złotej rybki.. Cele lekcji: poznasz utwór pt. „Bajka o rybaku i złotej rybce"; wskażesz najważniejsze wydarzenia przedstawione w baśni; scharakteryzujesz głównych bohaterów; poznasz terminy: przesłanie, morał.. Zapoznajcie się bajką o rybaku i rybce w podręczniku na str.221 - 227.. Działania: 1.. Ułóżcie ramowy plan wydarzeń , a następnie wykonajcie ćwiczenie 3 ze strony 227.Temat: Odkrywamy tajemnice złotej rybki Czym się dziś zajmiemy?. Pozdrawiam serdecznie D. Krupa PRZYRODA Temat: Obiekty i obszary chronione.. Cele: Uczeń: 1.. Przeczytaj baśń Aleksandra Puszkina: Bajka o rybaku i rybce" s.221-225..

...Odkrywamy tajemnice złotej rybki.

Wyszukuje części mowy w tekście i określające je .Klasa IV- 02 i 03.04.2020 r.- „Bajka o rybaku i rybce"- lekcja dwugodzinna- czwartek, piątek.. Uczeń:-określa temat utworu i jego przesłanie,-redaguje plan wydarzeń,-nazywa emocje bohaterów sugerowane przez opis morza.. Matematyka: Lekcja online 12.00-12.30.. .Temat: Odkrywamy tajemnice złotej rybki na podstawie baśni Aleksandra Puszkina *Przeczytaj biogram A. Puszkina str.221.. Określa temat i myśl przewodnią bajki.. Zapoznajcie się z tekstem ze strony 221.Opowiedzcie rodzicom poznaną baśń.. Żona rybaka nie potrafiła docenić tego, co otrzymała od złotej rybki.. Redaguje odpowiedź na pytanie.. Notatka do zeszytu: Aleksander Puszkin - (przepisz wiadomości o autorze z ramki nad tekstem z podręcznika ze str. )Odkrywamy tajemnice złotej rybki - Aleksander Puszkin .. • czyta baśń • poznaje autora utworu • rysuje ilustrację do baśni • rozpoznaje czytany utwór jako baśń i wskazuje jej cechy charakterystyczne • przedstawia miejsce i czas wydarzeń oraz bohaterów .Temat: Odkrywamy tajemnice złotej rybki.. Ocenia postępowanie żony i rybaka.. Zapoznaj się z treścią utworu (podręcznik strona 221- 227) 4.. Złość żony i wysłanie rybaka po koryto.. Zapiszcie go w zeszytach.. Zadania do wykonania: Przepisz do zeszytu temat lekcji.Temat: Odkrywamy tajemnice złotej rybki (str. 221-228) (z uwagi na bardzo długi tekst, a tym samym większą ilość zagadnień, jest to temat przewidziany na 3 lekcje) Cele:-określenie tematu utworu i jego przesłania-scharakteryzowanie bohaterów-odszukanie w tekście epitetów i ożywień-wyjaśnienie pojęcia ,,morał" Uwaga!T: Odkrywamy tajemnice złotej rybki ..

Actions.Temat: Odkrywamy tajemnice złotej rybki.

str. 221 .. Wyobraź sobie, że Twój dom zamienia się w studio i gościsz Rybaka, jego Żonę i Złotą Rybkę.. Proszę otworzyć podręczniki do języka polskiego na str.221.. Cele: Poznasz treść utworu (lektury obowiązkowej) pt. „Bajka o rybaku i rybce" oraz dowiesz się, kim był Aleksander Puszkin - jego autor.. Brak notatek o łatach Fortnite powoduje, że w nowym sezonie wprowadzono wiele zmian Fortnite, które ludzie wciąż odkrywają, a mityczna złota rybka Fortnite jest obecnie tajemnicą dla każdego, kto stara się […]Temat: Odkrywamy tajemnice złotej rybki.. Złota rybka , kiedy usłyszała ostatnią prośbę, zanurzyła się w głębokim morzu i już do .. nie popłaca.. Zapisz pytania i odpowiedzi lub nagraj rozmowę.Temat 82.. Po przeczytaniu tekstu proszę określić co jest tematem baśni A.Puszkina?. 21 kwietnia 2020 roku Temat: Odkrywamy tajemnice złotej rybki- epitety, ożywienia i uosobienia.. O co ją poprosisz?- napisz lub narysuj.. Temat: Odkrywamy tajemnice złotej rybki- A. Puszkin „Bajka o rybaku i rybce" Przeczytaj tekst ze str. 221- 227.. Przeczytaj utwór Aleksandra Puszkina, który znajduje się w podręczniku na s. 221.. Wykonajcie zadanie 1,2,3 - podręcznik s.227.Temat: Odkrywamy tajemnice złotej rybki, Aleksander Puszkin „Bajka o rybaku i złotej rybce" (podr.s.221-227).. ( podręcznik s. 221-227) Po przeczytaniu przepiszcie do zeszytu nową wiadomość ze strony 228..

zego ...Temat: Odkrywamy tajemnice złotej rybki.

Zbierz skojarzenia związane z wyrażeniem: złota rybka (zrób to metodą „słoneczka"- tak, jak na lekcji - zapisz w zeszycie).. Czyta tekst ze zrozumieniem.. 4b [email protected] Lekcja 06.04.2020, 07.04.2020 Temat: Odkrywamy tajemnice złotej rybki.. Treści kształcenia.. Spróbujcie się jej nauczyć.Temat: Odkrywamy tajemnice złotej rybki.. Aleksander Puszkin: rosyjski poeta, pisarz, autor powieści, bajek i legend.. Ułóż w kolejności chronologicznej poniższy plan wydarzeń, następnie przepisz go do zeszytu.. Przypatrz się obrazkom, będziemy wypisywać epitety.. Wyobraź sobie, że spotkasz złotą rybkę, która może spełnić Twoje życzenie.. Zapoznaj się z biografią Aleksandra Puszkina zamieszczoną w podręczniku na str. 221.Temat: Odkrywamy tajemnice złotej rybki.. Ostatnie życzenia.. Jest trochę długa, ale bardzo ciekawa i pouczająca.. Przyjaźnił się z Adamem Mickiewiczem.Odkrywamy tajemnice złotej rybki.. Podczas czytania proszę zwracać uwagę na nieznane słowa i starać się je tłumaczyć np. w internetowym Słowniku języka polskiego.. - zapoznaj się z notką o Puszkinie i z jego utworem - podr.. Charakteryzuje bohaterówTemat: Odkrywamy tajemnice złotej rybki.. Przemiana żony w .Temat: Odkrywamy tajemnice złotej rybki..

Dzisiaj poznacie baśń o złotej rybce.

Dzień dobry!. Przeczytaj uważnie "Bajkę o rybaku i rybce" z podręcznika str.221.. Wykonajcie w zeszytach zad.. Aleksander Puszkin" Bajka o rybaku i rybce".. Cele: Uczeń określa temat utworu i jego przesłanie.. Treści: Uczeń przedstawia ułamek jako iloraz liczb naturalnych.06.04.2020 Temat: Odkrywamy tajemnice złotej rybki.. Kochani, kontynuujemy wczorajszą lekcję.. Podręcznika Nauczyciela "Odkrywamy tajemnice złotej rybki", plik: temat-82-podrecznika-nauczyciela-odkrywamy-tajemnice-zlotej-rybki.pdf (application/pdf) NOWE Słowa na start!Temat: Odkrywamy tajemnice złotej rybki.. Najpierw przeczytajcie informację o autorze bajki - Aleksandrze Puszkinie.. Określ pod tematem jednym zdaniem, co jest tematem tej przeczytanej baśni.. Opowiada ona o rybaku, który pewnego dnia złapał w sieć złotą rybkę, a następnie na polecenie staruchy1.Temat: Odkrywamy tajemnice złotej rybki.. Nazywa emocje bohaterów sugerowane przez opis morza.. Możecie dopisać dzisiejszą datę do wczorajszej lekcji, ponieważ temat jest ten sam.. Jest to utwór obowiązkowy , przeczytajcie go i zwróćcie uwagę kto jest jej autorem.. Temat: Odkrywamy tajemnice złotej rybki - praca z lekturą.. Wskazuje czasowniki zastosowane w opisie morza i określa ich funkcję.. Odpowiedz na pytanie, jakie Twoim zdaniem wypływa z tego utworu moralne pouczenie.. Aleksander Puszkin „Bajka o rybaku i złotej rybce".. Przepisz do zeszytu iTemat:Odkrywamy tajemnice złotej rybki.. Proszę zapoznajcie się z tekstem pt. „Bajka o rybaku i rybce" A. Puszkina podręcznik ss.221 - 227.. Cel: Umiemy ocenić postępowanie bohaterów poznanej baśni.. Przede wszystkim trzeba przeczytać dzieciom bajkę Aleksandra Puszkina o rybaku i rybce Aleksander Puszkin po poeta, prozaik, dramaturg rosyjski żyjący w latach 1799 - 1837, a więc w czasach, kiedy nie było jeszcze w domach prądu, a ludzieW tej grze jest teraz kilka zadań, które wymagają zdobycia mitycznej złotej rybki Fortnite, która jest nowością dodaną do pierwszego sezonu Fortnite rozdział 2.. Napisz 3 życzenia, które chciałbyś, żeby spełniła złota rybka.. Zapoznaj się z wiadomościami o A .. Zapisz kilka informacji na jego temat.. Celem dzisiejszej lekcji jest określenie tematu utworu i jego przesłania.. Proszę przeczytać bajkę Aleksandra Puszkina „ajka o rybaku i rybce".. Napisz je w komentarzu.. Porządkuje i nazywa cechy bohaterów..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt