Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego muzyka
ZADANIA FORMY REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOKUMENTACJAPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Sałek Nazwa i adres placówki: Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka", ul. Dobrzańskiego 3, 19-300 Ełk Dyrektor: mgr Iwona Starzyńska Data rozpoczęcia stażu .Literka.pl Plan rozwoju zawodowego Data dodania: 2013-05-08 20:29:53 Oto mój plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego starającego się o awans na nauczyciela mianowanego w okresie 01.09.2010-31.05.2013.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO na stopień nauczyciela mianowanego w szkole muzycznej II st Julia Kosk Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego Jakub Kamiński Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Szkoła Muzyczna.Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego (2020-07-09) Według rozporządzenia z 1 marca 2013 r.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko: Karolina Tarnowska Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Drobninie Dyrektor: Elżbieta Juskowiak Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2017 r.plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ zawodowy nauczyciela mianowanego Jest to ostatnia wersja mego projektu planu rozwoju zawodowego:) Tworzył się w mej głowie od wiosny, dziś dokonałam ostatnich poprawek, a w następnym tygodniu składam go mej Pani Dyrektor:)plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ zawodowy nauczyciela mianowanego 1 plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ zawodowy nauczyciela mianowanego okres stażu: od 01.09.2016 roku do 31.05.2019 roku mgr piotr aleksandrowiczPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 5..

OstródaPlan rozwoju zawodowego nauczyciela matematyki.

Uaktualnianie wiedzy na temat awansu (portale internetowe, czasopisma fachowe).. /Rozporządzenie MEN z dn.26.07.2018 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli./ Lp.. Treść.. Odbyłam szkolenie z zakresu ścieżki awansu nauczyciela kontraktowego (CEN).Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. Okres stażu: 01.09.2019-31.05.2022.2 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Kowal-Paziewska Opiekun: mgr Janina Danuta Wangryn Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2014 Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2017 Przedszkole Samorządowe w Deszcznie Dyrektor Przedszkola: mgr Małgorzata MikuckaZłożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, Plan Rozwoju Zawodowego, a po zmianie miejsca pracy wniosek o kontynuację stażu, nawiązałam współpracę z kolejnym opiekunem stażu, dostosowałam Plan Rozwoju Zawodowego do placówki, w której kontynuowałam staż.. Typ szkoły: szkoła ponadpodstawowa, szkoła podstawowa Początek stażu: wrzesień 2020.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Karina Mańkowska nauczyciel mianowany Przedszkola Samorządowego w Czempiniu Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 rokuPlan Rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego Załączniki: plan_rozwoju_zawodowego.doc.

Podobne teksty: 87% Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego; 88% Plan rozwoju zawodowego;stopień nauczyciela kontraktowego - analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego: * Rozporządzenia MEN * Ustawa o systemie oświaty * Karta Nauczyciela - czytanie aktualności prawnych na łamach prasy oraz w Internecie, - sporządzenie planu rozwoju zawodowego - wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego - zatwierdzony plan .Plan rozwoju zawodowego § 6 ust.2 pkt 1 Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego - muzyka Anna Sieńkowiec nauczycielka muzyki w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie Cele i zadania 1. w czasie odbywania stażu zamierzam a) podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy b) uczestniczyć w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U..

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju 2.

mgr Maria Erdanowska/Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Publiczne Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnegoRozwoju Zawodowego.-Podsumowanie stażu w formie opisu zrealizowanego Planu Rozwoju Zawodowego.-Czerwiec -Dokumentacja sprawozdawcza z realizowanego stażu-Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.-Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji z całego okresu stażu.-Czerwiec .. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. Doskonalenie zawodowe - kontynuacja i podejmowanie różnych form doskonalenia zawodowego 1.Muzyka, Plany rozwoju zawodowego Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego - muzyka, plastyka.. Imię i nazwisko opiekuna stażu: Dyrektor placówki oświatowej: Data rozpoczęcia stażu: 09.09 .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego..

Przedstawiam Państwu prezentację związaną z odbywanie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego.

Poszerzenie zakresu wiedzy; 2.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r.Literka.pl Plan rozwoju zawodowego Data dodania: 2013-05-08 20:29:53 Oto mój plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego starającego się o awans na nauczyciela mianowanego w okresie 01.09.2010-31.05.2013.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego _2020r.. Uwzględnia ona podstawy prawne zawarte w Ustawie Karta Nauczyciela .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Trybuła Szkoła: Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Trzydnickiej Stanowisko: nauczyciel plastyki, muzyki Okres stażu: 01.09.2010-31.05.2013 Cele stażu: 1.. Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Aneta Nazwa placówki: Publiczne Przedszkole Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (09.09.2011 - 09.06.2014r.). poleca 85 % 348 głosów.. Filmy.. Podoba się?. 2019 poz.2215) Opracowała: mgr Irmina Korszeń Stanowisko: nauczyciel przyrody, biologii, geografii Posiadane .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego_2020.. Jest ona zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego (stan prawny 19.08.2020r..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt