Alarmowanie i ewakuacja edb test

- Podaje definicję, wymienia cele oraz zadania pierwszej pomocy.. Pytań jest 20, czas na wykonanie 20 minut.. Podstawy pierwszej pomocy.. Podstawowym dokumentem prawodawstwa Rzeczypospolitej Polskiej odnoszącym się do systemu wykrywania skażeń i alarmowania jest Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach z 7 stycznia 2013 r.2.. Mama z tatą .. 1 (Ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie, Powszechna…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt