Co różni mniejszości narodowe i etniczne

¾ Polacy stosunkowo chętnie przyznają mniejszościom narodowym2.. Państwo jednonarodowe z jedną mniejszością - gdy dominuje jedna narodowość, a ponadto istnieje jedna inna duża mniejszość narodowa lub etniczna.mniejszości etnicznych i narodowych przygotujcie zwięzłą informację o tym, co łączy/ jest wspólne oraz o tym, co różni Polaków oraz mniejszości etniczne lub narodowe, które wylosowaliście.. W Polsce kwestie związane z zachowaniem tożsamości kulturowej mniejszości reguluje ustawa z dnia 6 …


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt