Skutki reform przeprowadzonych w rosji prusach i austrii

Piotr III podjął decyzję o zaniechaniu wojny!. Rosja, Austria, Polska.. Absolutyzm oświecony na przykładzie Fryderyka II, Marii Teresy oraz Katarzyny Wielkiej.. Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium.Potrzebuję reform przeprowadzonych przez Piotra I, Katarzyny II (Rosja), Fryderyka Wilhelma I, Fryderyka II Wielkiego (Prusy), Marii Teresy i Józefa II (Austria) w XVIII wieku.. Reformy sejmu niemego 1717 r. Podj ęto decyzj ę o utworzeniu stałego wojska - 24 tys. .. Państ…


Czytaj więcej